SOSYAL BİLGİLER - 3. ÜNİTE SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf
D)   

Soruların aslında birçok görsel bulunmakta, ancak görsel materyalleri buraya taşımak biraz zahmetli ve uzunca bir iş olduğundan, görselleri aktarmıyoruz. Soruların birçoğu daha önce linkini verdiğimiz www.sosyalbilgiler.biz sitesinden alınmıştır. Bu siteden word belgesi olarak soruları indirip, asıllarını görebilirsiniz.

1
. Aşağıda Birinci İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan kuvvetlerine ait askeri bilgiler içeren tablo verilmiştir.

Birlikler

Subay

Er

Tüfek 

Top

TÜRK

417

8500

600

28

YUNAN

472

15.816

12.500

72

Tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Türkler daha fazla kayıp vermiştir.

B) Yunan kuvvetleri her açıdan üstündür.

C) İngilizler Yunanlıları desteklemektedir.

D) Savaşı Türkler kazanmıştır.

Tekalifi Milliye emirlerinin bazıları şunlardır:

ü Yurtta her ev birer kat çamaşır,bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi milliye komisyonuna teslim edecek

ü Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane teslim edilecek

ü Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak

 

 


 

 

2.

ı

 

 

Tekalifi Milliye Emirleri’ne bakıldığına aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a)Türk halkının milli mücadeleye verdiği önemli bir dayanışma örneğidir

b)Türk milleti vatanın kurtarılmasına ordusuna büyük destek vermiştir.

c)Tekalifi Milliye Emirleri’yle ordunun ihtiyaçları tamamen karşılanmıştır.

d)Yurdun düşmanlardan temizlenmesi için halk varını yoğunu ortaya koymuştur

S.8.

3. Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin bize virane halde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerinin ezerek öğütmeye çalışıyorlardı. Bir yabancının sesini duyunca her bir yana kaçıp kovuğa saklanıyorlardı

          Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi Anadolu’nun böyle bir halde olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Ülkede halkın alım gücünün azalması

b) Düşman ordularının geri çekilirken her tarafı yakıp yıkmaları

c) Yunanlıların Batı Anadolu’yu işgal etmeleri

d) Yöneticilerin sorumsuzca davranmaları

 

 

4.       Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği savaşın en hararetli günlerinde eğitimle ilgili bir kongre toplanmasına ve çok ciddi sorunların tartışılmasına karar verilmiştir.

 

    Türk Kurtuluş Savaşı sırasında böyle bir kongrenin gerçekleşmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Türk Devleti’nin eğitim ve kültüre ne derecede önem verdiğinin

b ) Türk eğitiminin amacının ve metodunun nasıl olması gerektiğinin belirlendiğinin

c) Anadolu’da yabancı okulların faaliyetlerine son verilmeye çalışıldığının

d) Eğitimin temel ilkelerinin belirlendiğinin

 

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri şunlardır:

 

ü Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek

ü On beş gün içinde Trakya boşaltılacak,otuz gün içinde Türk memuruna devredilecek

ü Antlaşmanın imzalanmasıyla İstanbul ve boğazlar  Türk idaresine teslim edilecek boğazlarda bulunan İtilaf kuvvetleri asker sayısını arttırmamak şartıyla barışa kadar burada kalabilecekti

 

 

Buna göre,

1.Trakya savaşsız alınmış oldu

2.Antlaşma  yurt içinde büyük coşkuyla karşılandı

3.İtilaf devletleri Sevr’in bir hayal olduğunu kabul etmiş oldular

 

 

   Yukarıda verilen yargılarda hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

a)  yalnız 1         b)   1 ve 2    c)     1 ve 3     d)     2 ve 3

 

Sevr barış antlaşmasının askeri hükümlerinde;

·   Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacak

·   Asker sayısı 50.700 kişiden oluşacak ve ordunun ağır silahları bulunmayacak

·   Deniz gücü sınırlı olacak ve 13 küçük gemiyi

geçmeyecekti.

gibi maddeler yer almıştır.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İtilaf devletlerinin bu maddeler ile öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Kapitülasyonların içeriğini genişletmek

B) Osmanlı ülkesindeki azınlıkları isyana teşvik etmek.

C) Osmanlı devletine son vermeyi

D) Osmanlı ülkesini savunmasız hale getirmeyi

 

7. Ermeni saldırılarını önlemek için Kazım Karabekir önderliğinde Doğu cephesinde başlatılan savaş hızla gelişmiş ve Ermeniler yenilerek barış istemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

 

Bu Antlaşma ile;

·               TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.

·               Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.

·               Ermeniler doğu Anadolu’ya yönelik toprak isteklerinden vazgeçti

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Ermeniler, TBMM’yi tanımıştır

b) TBMM’nin uluslar arası alanda İtibarı artmıştır

c) Ermeniler bazı emellerini gerçekleştirmiştir.

d) Ermenilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

 

 

 


 

 

Arkadaşlar Kurtuluş savaşının devam ettiği dönemlerde Urfa, Antep ve Maraş yöreleri düzenli ordu ile değil, bizzat bölgesel direniş güçleri ile kurtarılmıştır.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fransızların Türklerle mücadeleyi ciddiye almadıklarının

b) Türk Milletinin esir yaşamayı hazmedemediğinin

c) Ordu içinde görüş ayrılıkları olduğunun

d) Düzenli orduya gerek olmadığının

 

 

Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre:

·   İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine bırakılacak

·   Boğazlar ve çevresinde İtilaf devletleri barış yapılıncaya kadar bir miktar kuvvet bulunduracak

·   Doğu Trakya, TBMM’nin jandarma kuvvetlerine teslim edilecektir.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Türk milleti için diplomatik bir başarı olmuştur.

b) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulamamıştır.

c) TBMM’nin güç ve otoritesi artmıştır

d) Doğu Trakya, Osmanlı devleti’nin yönetimine bırakılmıştır.

 

10.    28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarından birinde “Osmanlı ülkesi dışındaki Türklere verilen haklar kadar, içerideki azınlık-lara haklar verilecektir” denilmiştir.

Buna göre bu kararın önemini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar?

a) Vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

b) Ülke dışında yaşayan Türklerin hakları korunmaya çalışılmıştır

c) Yeni Türk devletinin sınırları belirlenmiştir

d) Boğazların güvenliği sağlanmıştır.

 

 

11. 

 

 

Yukarıdaki diyaframda ? ile boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)     Türk Dil kurumunun açılması

b)     Şapka kanunu

c)     Halifeliğin kaldırılması

d)     Kayseri tayyare fabrikasının açılması

 

12. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler üzerine “Allah bu millete  bir daha İstiklal marşı yazdırmasın” demiştir

 

 

 

 

Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

a)     Bağımsızlık mücadelesi yapılırken büyük sıkıntılar yaşandığını

b)     İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını

c)     Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini

d)     Sadece bağımsız devletlerin İstiklal marşının olduğunu

 

 

13. Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve eko-nomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıda-kilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?

 

 

 

 

a) Kapitülasyonların                                                                                                     b) Saltanatın

 

    c) Aşar vergisinin                                                                                                                         d) Halifeliğin

 

 

 

 

 

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 


 

14.

 

                                                  

Aşağıdakilerden hangisi bu sözle paralel bir uygulamadır?

a)     Türk medeni kanunun kabulü

b)     Teşvik-i sanayi kanunu

c)     İstiklal mahkemelerinin kurulması

d)     Saltanatın kaldırılması

 

16.  I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

b) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

c) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

d) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

 

 

17.    Kurtuluş Savaşında Türk Milleti çeşitli cephelerde savaşmıştır. Aşağıdakilerdenhangisi Kurtuluş Savaşında savaştığımız cehpelerden birisi değildir?

a)     Batı Cephesi                                                                              b) Güney Cephesi       

c)     Kuzey Cephesi                                                                         d) Doğu Cephesi

 

18. Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?

a)  Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki orduyu dağıtmaması

b)  İtilaf Devletlerinin Ermenileri desteklemeleri

c)  Padişahın Doğu Cephesi’ne gönderdiği yardımlar 

d)  Doğu Cephesi’ne diğer cephelerden yardım gelmesi

 

 

19.    I.      Saltanatın Kaldırılması

 

                               II.               I. Dünya Savaşının Başlaması

 

III.     Sakarya Meydan Muharebesi

IV.     Mustafa Kemal’in Samsun’a  çıkışı

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-II-III-IV                             b) II-IV-III-I     c) IV-I-II-III     d) III-II-I-IV

 

Cephe adı:

Savaştığımız düşman:

Cephe adı:

Savaştığımız düşman:

20. Gösterilen yerlere savaşılan düşman ve cepheyi yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

Cephe adı:

Savaştığımız

düşman:

 

 

 

 

 

 

 


 

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!

1-)

 

 

 

 

Mustafa Kemal, Dumlupınar zaferinden sonra yukarıdaki emri vermekle neyi amaçlamıştır?

A)    Düşmanı Anadolu’dan tamamen temizlemeyi

B)    Milli Egemenliği sağlamayı

C)    Akdeniz’i Türk gölü haline getirmeyi

D)    Yeni bir savaş için zaman kazanmayı

 

 

 

-I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını;

 

 

 

- Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması’nı,

- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.

 

 

2-)    TBMM;                   

  

 

Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.

A)    TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.

B)    Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

C)    Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuş.

D)    İtilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.

 

 

3. Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan Türk devletinin millet egemenliğine dayanmasını istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye yönelik . yapılan bir inkılâptır?

A)    Saltanatın kaldırılması

B)    Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

C)    Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D)    Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti’nin ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

3-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı desteklemektir.

A)    Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılmıştır.

B)    Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı TBMM’ye vermiştir.

C)    Cumhuriyet ilan edilmiştir.

D)    Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

E)     

6-) Kurtuluş mücadelemizde kazandığımız savaşlar:

I.İnönü     

II. İnönü

    ?

 

 

 

Sakarya    

 


 

II   +                 +                  +                

 

 

 

 

(?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Eskişehir-Kütahya                 C) Mudanya

B)    Büyük Taarruz                       D) I.Balkan

 

 

8-)TBMM’nin, milli egemenliğe ters düşmesine rağmen, halifeliği saltanatla birlikte kaldırmamasının sebebi hangisidir?

 

 

 

 

A)    O zamanki şartların halifeliği kaldırmaya uygun olmaması

 

B)    Atatürk’ün halifeliği devam ettirme düşüncesi

 

C)    İtilaf Devletleri’nin tepkisinden çekinilmesi

Halifenin desteğinin alınmak istenmesi

1.     Aşağıdaki savaşlardan hangisi, kurtuluş savaşı içerisinde cereyan eden savaşlardan biri değildir?

a)     Çanakkale Savaşları

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşları

d)    Büyük Taarruz

 

2.     Aşağıdaki savaşlardan hangisi bir taarruz savaşıdır?

a)     İnönü Savaşları

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşı

d)    Büyük Taarruz

 

3.     Kurtuluş savaşının son savunma savaşı hangisidir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

4.     Kurtuluş savaşının son savaşı hangisidir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

5.     I. İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)     Londra Konferansı düzenlendi

b)    Fransa’yla Ankara Antlaşması imzalandı

c)     Rusya’yla Moskova Antlaşması imzalandı

d)    İstiklal Marşıkabul edildi

 

6.     Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi, hangi savaştan sonra verilmiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

7.     Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi, hangi savaştan önce verilmiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

8.     Tekalif-i Milliye kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Milli yemin, ant

b)    Milli İstihbarat

c)     Milli Yükümlülükler

d)    Milli güç, milli kuvvet

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleriyle ulaşılmak istenen amaçtır?

a)     Orduya zaman kazandırmak

b)    Ordunun eksiklerini karşılamak

c)     Misakı milliyi halka anlatmak

d)    Kuvayı milliye birliklerini ortadan kaldırmak

 

10.  Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleriyle halktan istenenler arasında hangisi yoktur?

a)     Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek

b)    Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

c)     Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak

d)    Kimse evinden dışarı çıkmayacak

 

11.  Başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal, her söylediği kanun yerine geçecek şekilde yetki sahibi olmuştur. Mustafa Kemal, Başkomutanlık yetkisini almakla hangi kurumun tüm yetkilerini elinde toplamış olmaktadır?

a)     Kuvayı Milliye

b)    Heyeti Temsiliye

c)     Meclisi Mebusan

d)    TBMM

 

12.  Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

13.  Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi İstanbul Hükümetinin kendisini görevden aldığını bildirmesi üzerine askerlik görevinden istifa ederek, askerlik mesleğinden resmen ayrılmıştır.

Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisiyle tekrar resmen askerlik görevine geri dönmüştür?

a)     Temsil Heyeti başkanı olmakla

b)    Düzenli Orduyu kurmakla

c)     TBMM’yi açmakla

d)    Başkomutanlık yetkisini almakla

 

14.  Kurtuluş Savaşı’nın batı cephesinde yapılan savaşlar arasında hangisi gösterilemez?

a) Çanakkale Savaşları

b) Eskişehir-Kütahya Savaşları

c) Sakarya Savaşları

d) Büyük Taarruz

 

 

15.  I. Dünya Savaşı’nda Doğu’da Ruslarla savaşılmış, Rusya’da ihtilal olması üzerine 1917’de Rusya,  Osmanlı Devletiyle “Brest Litovsk Antlaşması”nı imzalayarak, savaştan çekilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda ise Doğu Cephesi’nde yine savaşlar olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşılmıştır?

a)     Rusya                          c) Gürcistan

b)    Ermenistan                   d) Azerbaycan

 

16.  Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde savaşı durduran ve bu cephenin kapanmasını sağlayan antlaşma hangisidir?

a)     Gümrü Antlaşması

b)    Berst Litowsk Antlaşması

c)     Ankara Antlaşması

d)    Moskova Antlaşması

 

17.  A-Fransa                            1. Batı Cephesi

       B-İtalya                             2. Doğu Cephesi

       C-Yunanistan                     3. Güney Cephesi

       D-Ermenistan                    4. Güney Cephesi

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdaki savaşılan devlet ve cephe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)     A-4                                     c) B-2

b)    C-1                                     d) D-2

 

18.  Doğu Cephesiyle ilgili imzalanan antlaşmalar arasında hangisi yoktur?

a)     Gümrü Antlaşması              c) Moskova Antlaşması

b)    Kars Antlaşması                 d) Ankara Antlaşması

 

19.  Misakı Milliden ilk taviz, aşağıdaki olaylardan hangisinde verilmiştir?

a)     Moskova Antlaşması

b)    Londra Konferansı

c)     Paris Barış Konferansı

d)    Mudanya Antlaşması

 

20.  TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra yurdun işgalden kurtarılması için gerekli çalışmaları yapmış, düzenli orduyu kurmuş ve itilaf devletleri tarafından desteklenen Yunan kuvvetlerine karşı Batı Cephesinde mücadele etmiştir. TBMM’nin uluslar arası alanda kabul görmesi ve tanınması ise değişik olaylarla gerçekleşmiştir.

TBMM hükümetini ilk tanıyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Ermenistan

b)    Gürcistan

c)     Azerbaycan

d)    Afganistan

 

21.  Sevr Antlaşması, daha sonra imzalanan hangi antlaşmayla ilk kez çiğnenmiştir?

a)     Ankara Antlaşması

b)    Lozan Antlaşması

c)     Gümrü Antlaşması

d)    Mudanya Antlaşması

 

22.  Güney Cephesinde İtalyanlar ve Fransızlar, hangi savaşlardan sonra işgal bölgelerini boşaltmaya başlamışlardır?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 

23.  Aşağıda verilen şehirlerden hangisi, Fransızlar tarafından işgal edilmemiştir?

a)     Adana                                     c) Urfa

b)    Maraş                                      d) Mardin

 

24.  Kurtuluş Savaşı’nda güney Cephesi’nde düzenli ordu mücadele etmemiş, yerli halk tarafından kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri düşmanı bölgelerinden çıkarmayı başarmışlardır. Bu cephede üstün fedakârlık ve başarılar gösteren bazı şehirlere, daha sonra TBMM tarafından unvan verilerek ödüllendirilmişlerdir. Kendilerine unvan verilen şehirler arasında hangisi gösterilemez?

a)     Diyarbakır                    c) Maraş

b)    Antep                          d) Urfa

 

25.  Eskişehir-Kütahya Savaşlarının kaybedilmesi üzerine TBMM’de sert tartışmalar yaşanmış, ordunun gidişatı eleştirilmiş,  Mustafa Kemal’e karşı muhalefet artmış, meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme getirilmiştir. Yaşanan bu sert tartışmalardan sonra Mustafa kemal’i hem destekleyenler, hem de eleştiren tüm milletvekilleri oybirliğiyle Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini vermişlerdir.

Mustafa Kemal’in muhaliflerinin, meclisin tüm yetkilerinin devredilmesi anlamına gelen “Başkomutanlık” yetkisinin Mustafa Kemal’e verilmesini desteklemelerinin asıl amacı nedir?

a)     Mustafa Kemal’in başarılı olacağına inanmaları

b)    Olası bir başarısızlığın tüm sorumluluğunu Mustafa Kemal’e yüklemek istemeleri

c)     Mustafa Kemal’i meclisten uzaklaştırmak istemeleri

d)    Mustafa Kemal’in onları ikna etmesi

 

26.  “Siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz.”

Mustafa Kemal, İsmet İnönü’ye yukarıdaki sözü hangi olay üzerine söylemiştir?

a)     Londra Konferansının dağılması

b)    II. İnönü Savaşı’nın kazanılması

c)     Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması

d)    Sakaryua Savaşı’nın kazanılması

 

27.  “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır, Vatanın her karış toprağı ….”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşları sırasında söylediği ve dünya savaş tarihine geçen bu sözünün devamı hangi maddede verilmiştir?

a)     ...kutsaldır ve terk edilemez.

b)    ...vatandaşın kanıyla sulanmıştır.

c)     …vatandaşın kanına muhtaçtır.

d)    …vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

 

28.  “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!...”

Mustafa Kemal, bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)    Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)    Büyük Taarruz

 


 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: 8c, 10.01.2010, 18:52 (UTC):
boşluk doldurmadan çıkcak mı?

Yorumu gönderen: 8c, 10.01.2010, 18:22 (UTC):
hocam gerçekten cıkacakmı bu soruların aynısıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=