SOSYAL BİLGİLER - 1. Dönem 2. Yazılı
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

 

?

Yunan ilerleyişinin durdurulamayışı

Halk ile Kuvayımilliye birliklerinin karşı karşıya gelmesi

Kuvayımilliye’nin merkezi otoriteden yoksun olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Yukarıda verilen diyagramda soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kurtuluş savaşında sadece Yunanlılara karşı savaşmıştır

B) TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmaları

C) Kütahya-Eskişehir savaşlarının kaybedilmiş olması

     D) Kuvayımilliye’nin bölgesel amaçlı olması

2. Mondros Ateşkes antlaşmasına göre Adana, Urfa  ve Maraş’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İngiltere   B) İtalya    C) Yunanistan           D) Fransa


1. Tekalifi Milliye emirlerinin bazıları şunlardır:

ü Yurtta her ev birer kat çamaşır,bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi milliye komisyonuna teslim edecek

ü Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane teslim edilecek

ü Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak

Tekalifi Milliye Emirleri’ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a)Türk halkının milli mücadeleye verdiği önemli bir dayanışma örneğidir

b)Türk milleti vatanın kurtarılmasına ordusuna büyük destek vermiştir.

c)Tekalifi Milliye Emirleri’yle ordunun ihtiyaçları tamamen karşılanmıştır.

d)Yurdun düşmanlardan temizlenmesi için halk varını yoğunu ortaya koymuştur

2.     Ermeni saldırılarını önlemek için Kazım

Karabekir önderliğinde Doğu cephesinde başlatılan savaş hızla gelişmiş ve Ermeniler yenilerek barış istemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Bu Antlaşma ile;

·               TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.

·               Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.

·               Ermeniler doğu Anadolu’ya yönelik toprak isteklerinden vazgeçti

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   a) Ermeniler, TBMM’yi tanımıştır

   b) TBMM’nin uluslar arası alanda İtibarı artmıştır

   c) Ermeniler bazı emellerini gerçekleştirmiştir.

   d) Ermenilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

 

3.     28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarından

 birinde “Osmanlı ülkesi dışındaki Türklere verilen haklar kadar, içerideki azınlık-lara haklar verilecektir” denilmiştir.

Buna göre bu kararın önemini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar?

   a) Vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

   b) Ülke dışında yaşayan Türklerin hakları korunmaya çalışılmıştır

   c) Yeni Türk devletinin sınırları belirlenmiştir

   d) Boğazların güvenliği sağlanmıştır.

 

4. Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?

   a) Kapitülasyonların                       b) Saltanatın

   c) Aşar vergisinin                            d) Halifeliğin

 

5. Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?

   a)  Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki orduyu dağıtmaması

   b)  İtilaf Devletlerinin Ermenileri desteklemeleri

   c)  Padişahın Doğu Cephesi’ne gönderdiği yardımlar 

   d)  Doğu Cephesi’ne diğer cephelerden yardım gelmesi

 

6.      Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleriyle ulaşılmak istenen amaçtır?

a)     Orduya zaman kazandırmak

b)     Ordunun eksiklerini karşılamak

c)     Misakı milliyi halka anlatmak

d)     Kuvayı milliye birliklerini ortadan kaldırmak

 

 

 

7.    

-I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını;

- Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması’nı,

- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.

TBMM;       

  

Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.

a)     TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.

b)     Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

c)     Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuş.

d)     İtilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.

 

8.     Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana,

Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin bize virane halde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerinin ezerek öğütmeye çalışıyorlardı. Bir yabancının sesini duyunca her bir yana kaçıp kovuğa saklanıyorlardı

Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi Anadolu’nun böyle bir halde olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Ülkede halkın alım gücünün azalması

b) Düşman ordularının geri çekilirken her tarafı yakıp yıkmaları

c) Yunanlıların Batı Anadolu’yu işgal etmeleri

d) Yöneticilerin sorumsuzca davranmaları

 

9.     Aşağıdaki savaşlardan hangisi, kurtuluş savaşı içerisinde cereyan eden savaşlardan biri değildir?

a)     Çanakkale Savaşları

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşları

d)     Büyük Taarruz

 

10.   I. İnönü Savaşından sonra birçok siyasi olay yaşanmıştır. Bu yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)     Londra Konferansı düzenlendi

b)     Fransa’yla Ankara Antlaşması imzalandı

c)     Rusya’yla Moskova Antlaşması imzalandı

d)     İstiklal Marşı kabul edildi

 

11.   Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi, hangi savaştan sonra verilmiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

 

12.   Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi İstanbul Hükümetinin

kendisini görevden aldığını bildirmesi üzerine askerlik görevinden istifa ederek, askerlik mesleğinden resmen ayrılmıştır.

Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisiyle resmen askerlik görevine geri dönmüştür?

a)     Temsil Heyeti başkanı olmakla

b)     Düzenli Orduyu kurmakla

c)     TBMM’yi açmakla

d)     Başkomutanlık yetkisini almakla

 

13.   Kurtuluş Savaşı’nın batı cephesinde yapılan savaşlar arasında hangisi gösterilemez?

a) Çanakkale Savaşları

b) Eskişehir-Kütahya Savaşları

c) Sakarya Savaşları

d) Büyük Taarruz

14.   Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde savaşı durduran ve bu cephenin kapanmasını sağlayan antlaşma hangisidir?

a)     Gümrü Antlaşması

b)     Berst Litowsk Antlaşması

c)     Ankara Antlaşması

d)     Moskova Antlaşması

 

15.   A-Fransa                                      1. Batı Cephesi

       B-İtalya                                          2. Doğu Cephesi

       C-Yunanistan                               3. Güney Cephesi

       D-Ermenistan                              4. Güney Cephesi

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdaki savaşılan devlet ve cephe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)     A-4                                                c) B-2

b)     C-1                                                d) D-2

 

16.   Sevr Antlaşması, daha sonra imzalanan hangi antlaşmayla ilk kez çiğnenmiştir?

a)     Ankara Antlaşması

b)     Lozan Antlaşması

c)     Gümrü Antlaşması

d)     Mudanya Antlaşması

 

17.   Güney Cephesinde İtalyanlar ve Fransızlar, hangi savaşlardan sonra işgal bölgelerini boşaltmaya başlamışlardır?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

 

18.   Eskişehir-Kütahya Savaşlarının kaybedilmesi üzerine TBMM’de sert tartışmalar yaşanmış, ordunun gidişatı eleştirilmiş,  Mustafa Kemal’e karşı muhalefet artmış, meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme getirilmiştir. Yaşanan bu sert tartışmalardan sonra Mustafa kemal’i hem destekleyenler, hem de eleştiren tüm milletvekilleri oybirliğiyle Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini vermişlerdir.

Mustafa Kemal’in muhaliflerinin, meclisin tüm yetkilerinin devredilmesi anlamına gelen “Başkomutanlık” yetkisinin Mustafa Kemal’e verilmesini desteklemelerinin asıl amacı nedir?

a)     Mustafa Kemal’in başarılı olacağına inanmaları

b)     Olası bir başarısızlığın tüm sorumluluğunu Mustafa Kemal’e yüklemek istemeleri

c)     Mustafa Kemal’i meclisten uzaklaştırmak istemeleri

d)     Mustafa Kemal’in onları ikna etmesi

 

19.   “Siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz.”

Mustafa Kemal, İsmet İnönü’ye yukarıdaki sözü hangi olay üzerine söylemiştir?

a)     Londra Konferansının dağılması

b)     II. İnönü Savaşı’nın kazanılması

c)     Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması

d)     Sakarya Savaşı’nın kazanılması

 

20.   “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır, Vatanın her karış toprağı ….”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşları sırasında söylediği ve dünya savaş tarihine geçen bu sözünün devamı hangi maddede verilmiştir?

a)     ...kutsaldır ve terk edilemez.

b)     ...vatandaşın kanıyla sulanmıştır.

c)     …vatandaşın kanına muhtaçtır.

d)     …vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

 

 

 

21.   I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

b) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

c) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

d) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür

 

22.   İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda  Yunanistan’a verilmiştir. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a)     İzmir’in stratejik öneminin azaldığının

b)     Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.

c)     İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının

d)     Yunanistanı korumak istediğinden

 

23.   Aşağıdakilerden hangisi ayaklanmalara karşı TBMM’ nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?  

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması                

B) İstanbul Hükümeti’ nin fetvasına karşı fetvalar hazırlanması 

C) İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması                             

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

 

24.   1.Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

2. Londra Konferansına TBMM’nin de çağrılması

3. Ankara Antlaşması’nın imzalanması

Gelişmelerinin, sırasıyla aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir?

                        1                              2                       3         

A)         I.İnönü                       II. İnönü           Sakarya

B)         Eskişehir Kütahya      I.İnönü             Sakarya

C)         I.İnönü                      Sakarya             B.Taarruz

D)         II. İnönü                    Sakarya             B.Taarruz

 

25.   İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirerek Türklere kabul ettirebilmek için Londra Konferansını tertip etmişler, konferansa Türk tarafından hem İstanbul Hükümeti’ni, hem de TBMM’yi davet etmişlerdir. İtilaf devletlerinin böyle yapmalarındaki asıl neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Her iki tarafın görüşlerinden faydalanmak

b)     Türklere çok değer verildiğini göstermek

c)     Biri gelmezse diğeriyle konferansı toplamak

d)     Türk tarafını birbirine düşürmek

 

 

 26)  Mustafa Kemal Londra Konferansından hiçbir sonuç alınamayacağını bildiği halde, bir takım amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle konferansa katılmaya karar vermiştir. Konferans toplandıktan bir süre sonra hiçbir sonuç alınamadan dağılmıştır.

Bu durum, Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

a)     Mantıklılık

b)     İleri görüşlülük

c)     Vatan millet sevgisi

d)     Siyaset bilgisi

 

 

1.     Aşağıda Birinci İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan kuvvetlerine ait askeri bilgiler içeren tablo verilmiştir.

Birlikler

Subay

Er

Tüfek 

Top

TÜRK

417

8500

600

28

YUNAN

472

15.816

12.500

72

Tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Türkler daha fazla kayıp vermiştir.

B) Yunan kuvvetleri her açıdan üstündür.

C) İngilizler Yunanlıları desteklemektedir.

D) Savaşı Türkler kazanmıştır.

 

2.     Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği savaşın en hararetli günlerinde eğitimle ilgili bir kongre toplanmasına ve çok ciddi sorunların tartışılmasına karar verilmiştir.

    Türk Kurtuluş Savaşı sırasında böyle bir kongrenin gerçekleşmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Türk Devleti’nin eğitim ve kültüre ne derecede önem verdiğinin

b ) Türk eğitiminin amacının ve metodunun nasıl olması gerektiğinin belirlendiğinin

c) Anadolu’da yabancı okulların faaliyetlerine son verilmeye çalışıldığının

d) Eğitimin temel ilkelerinin belirlendiğinin

 

Arkadaşlar Kurtuluş savaşının devam ettiği dönemlerde Urfa, Antep ve Maraş yöreleri düzenli ordu ile değil, bizzat bölgesel direniş güçleri ile kurtarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fransızların Türklerle mücadeleyi ciddiye almadıklarının

b) Türk Milletinin esir yaşamayı hazmedemediğinin

c) Ordu içinde görüş ayrılıkları olduğunun

d) Düzenli orduya gerek olmadığının

 

4.     12. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı

 yazdıktan sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler üzerine “Allah bu millete  bir daha İstiklal marşı yazdırmasın” demiştir.

Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

a)     Bağımsızlık mücadelesi yapılırken büyük sıkıntılar yaşandığını

b)     İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını

c)     Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini

d)     Sadece bağımsız devletlerin İstiklal marşının olduğunu

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 

5.      

 

 

 


Aşağıdakilerden hangisi bu sözle paralel bir uygulamadır?

a)     Türk medeni kanunun kabulü

b)     Teşvik-i sanayi kanunu

c)     İstiklal mahkemelerinin kurulması

d)     Saltanatın kaldırılması

 

6.     Doğu Cephesiyle ilgili imzalanan antlaşmalar arasında hangisi yoktur?

a)     Gümrü Antlaşması                     c) Moskova Antlaşması

b)     Kars Antlaşması                         d) Ankara Antlaşması

7.     Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

8.       I.       Saltanatın Kaldırılması

      II.         I. Dünya Savaşının Başlaması

III.     Sakarya Meydan Muharebesi

IV.     Mustafa Kemal’in Samsun’a  çıkışı

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-II-III-IV                             b) II-IV-III-I     c) IV-I-II-III     d) III-II-I-IV

 

9.      

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!

Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sırasında kazanılan Dumlupınar zaferinden sonra yukarıdaki emri vermekle neyi amaçlamıştır?

A)    Düşmanı Anadolu’dan tamamen temizlemeyi

B)    Milli Egemenliği sağlamayı

C)    Akdeniz’i Türk gölü haline getirmeyi

D)    Yeni bir savaş için zaman kazanmayı

 

10.   Kurtuluş mücadelemizde kazandığımız savaşlar:

I.İnönü     

II. İnönü

    ?

Sakarya    

 


II   +                 +                  +                

 

 

(?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Eskişehir-Kütahya                 C) Mudanya

B)    Büyük Taarruz                       D) I.Balkan

 

11.   Düşman hücumuna karşı konulması şeklinde yapılan savaşlara “savunma savaşı”, düşmanın üzerine hücum edilerek yapılan savaşa ise “Taarruz Savaşı” denir.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Kurtuluş Savaşı sırasında cereyan eden bir taarruz savaşıdır?

a)     İnönü Savaşları

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşı

d)     Büyük Taarruz

 

12.   Kurtuluş Savaşı sırasında Batı cephesinde toplam 5 farklı savaş yapılmış, son yapılan savaşla Yunan orduları perişan edilerek, büyük çoğunluğu öldürülmüş, canını kurtarmaya çalışan bazıları kaçmaya çalışırken denizde boğularak can vermiş, Yunanlılar, tamamen Anadolu’dan çıkartılmıştır. Kurtuluş savaşının bu son savaşı hangisidir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşı

d)     Büyük Taarruz

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleriyle halktan istenenler arasında hangisi yoktur?

a)     Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek

b)     Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

c)     Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak

d)     Kimse evinden dışarı çıkmayacak

 

14.   Başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal, her söylediği kanun yerine geçecek şekilde yetki sahibi olmuştur. Mustafa Kemal, Başkomutanlık yetkisini almakla hangi kurumun tüm yetkilerini elinde toplamış olmaktadır?

a)     Kuvayı Milliye

b)     Heyeti Temsiliye

c)     Meclisi Mebusan

d)     TBMM

 

15.   I. Dünya Savaşı’nda Doğu’da Ruslarla savaşılmış, Rusya’da ihtilal olması üzerine 1917’de Rusya,  Osmanlı Devletiyle “Brest Litovsk Antlaşması”nı imzalayarak, savaştan çekilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda ise Doğu Cephesi’nde yine savaşlar olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşılmıştır?

a)     Rusya                                   c) Gürcistan

b)     Ermenistan                          d) Azerbaycan

 

16.   Kurtuluş Savaşında Türk Milleti çeşitli cephelerde savaşmıştır. Aşağıdakilerdenhangisi Kurtuluş Savaşında savaştığımız cehpelerden birisi değildir?

a)     Batı Cephesi                               b) Güney Cephesi       

c)     Kuzey Cephesi                          d) Doğu Cephesi

 

 

17.   Misakı Milli’den ilk taviz, aşağıdaki olaylardan hangisinde verilmiştir?

a)     Moskova Antlaşması

b)     Londra Konferansı

c)     Paris Barış Konferansı

d)     Mudanya Antlaşması

 

18.   Tekalif-i Milliye kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Milli yemin, ant

b)     Milli İstihbarat

c)     Milli Yükümlülükler

d)     Milli güç, milli kuvvet

 

19.   TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra yurdun işgalden kurtarılması için gerekli çalışmaları yapmış, düzenli orduyu kurmuş ve itilaf devletleri tarafından desteklenen Yunan kuvvetlerine karşı Batı Cephesinde mücadele etmiştir. TBMM’nin uluslar arası alanda kabul görmesi ve tanınması ise değişik olaylarla gerçekleşmiştir.

TBMM hükümetini ilk tanıyan devlet aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a)     Ermenistan

b)     Gürcistan

c)     Azerbaycan

d)     Afganistan

 

20.   Aşağıda verilen şehirlerden hangisi, Fransızlar tarafından işgal edilmemiştir?

a)     Adana                                                  c) Urfa

b)     Maraş                                                   d) Mardin

 

21.   Kurtuluş Savaşı’nda güney Cephesi’nde düzenli ordu mücadele etmemiş, yerli halk tarafından kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri düşmanı bölgelerinden çıkarmayı başarmışlardır. Bu cephede üstün fedakârlık ve başarılar gösteren bazı şehirlere, daha sonra TBMM tarafından unvan verilerek ödüllendirilmişlerdir. Kendilerine unvan verilen şehirler arasında hangisi gösterilemez?

a)     Diyarbakır                            c) Maraş

b)     Antep                                    d) Urfa

 

22.   “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!...”

Mustafa Kemal, bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

 

23.   Fransızlar, Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine TBMM’yle barış yollarını aramış, imzaladığı antlaşmayla da işgal bölgelerini tamamen boşaltmıştır.

Fransızların işgal bölgelerini boşaltmak üzere imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidr?

a)     Ankara Antlaşması

b)     Lozan Antlaşması

c)     Gümrü Antlaşması

d)     Mudanya Antlaşması

 

24. Düzenli ordunun Batı Cephesindeki ilk başarısı olan I. İnönü Savaşının çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A) İtilaf Devleteri ile Londra Konferansı yapıldı

B) İsmet Paşa generalliğe yükseldi.

C) İstiklal Marşı kabul edildi.

D) Kurtuluş Savaşı kazanıldı

 

25. Yasama, yürütme ve yargı güçlerini ilk TBMM kendi elinde toplamıştır.”

 Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması ilkesine ne ad verilir?

A) Güçler Birliği                                   B) Başbakanlık     

C) Meclis Sistemi                                 D) Meclis hükümeti

 

 

 26) Mustafa Kemal Londra Konferansından hiçbir sonuç alınamayacağını bildiği halde, bir takım amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle konferansa katılmaya karar vermiştir. Konferans toplandıktan bir süre sonra hiçbir sonuç alınamadan dağılmıştır.

TBMM’nin konferansa katılmakla ulaşmak istediği amaçlar arasında hangisi yoktur?

a)     Türklerin haklılığını tüm dünyaya duyurmak

b)     Misakı Milliyi tanıtmak

c)     Aleyhimizde yapılan propagandaları etkisiz hale getirmek

d)     Saltanatı kaldırmak

 

 

?

Yunan ilerleyişinin durdurulamayışı

Halk ile Kuvayımilliye birliklerinin karşı karşıya gelmesi

Kuvayımilliye’nin merkezi otoriteden yoksun olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Yukarıda verilen diyagramda soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kurtuluş savaşında sadece Yunanlılara karşı savaşmıştır

B) TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmaları

C) Kütahya-Eskişehir savaşlarının kaybedilmiş olması

     D) Kuvayımilliye’nin bölgesel amaçlı olması

 

2. Mondros Ateşkes antlaşmasına göre Adana, Urfa  ve Maraş’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İngiltere   B) İtalya    C) Yunanistan           D) Fransa

3. Yukarıdaki haritada Kurtuluş Mücadelesinin hazırlık dönemi gösterilmiştir. Bu haritada 3 numaralı yer ve önemi nedir?

A) Erzurum- Erzurum Kongresi      

B) Sivas- Sivas Kongresi

C) Amasya-Amasya Genelgesi      

D) Amasya- Amasya Görüşmeleri

 

4. Mustafa Kemal Atatürk nerede kaç yılında doğmuştur?

           A) İstanbul-1881      B) Selanik-1881

           C) Samsun 1919       D) Ankara- 1938

 

Lozan Barış Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

5.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalarla ilgili doğru bir bilgidir?

A) Yeni Türk Devletinin resmi varlığını onaylamışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalardır.

C) I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanmıştır.

D) Türkiye’nin işgaline zemin hazırlamıştır.

 

Buna göre; Yandaki verilere bakılarak aşağıda- ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 

6. TBMM ile Ermeniler arasında 2-3 Aralık 1920’de Gümrü anlaşması yapılmıştır.        

* Kars ve çevresi Türkiye’ye aittir.

* Aras nehri iki ülke arasında sınırdır.

* Ermenistan Misak-ı Milliyi tanıyacaktır.

 

 

 

 

 

 

 


 

A) Batıdaki birlikler doğuya kaydırılarak bu başarı sağlanmıştır.

B) TBMM’ye olan güven artmıştır

C) Aras nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir.

D) Kars ve çevresi Ermenilerden geri alınmıştır.

7. – İstanbul hükümeti hukuken yok sayıldı.

 -- Doğu Trakya,Edirne ve İstanbul Savaş yapılmadan geri alınmıştır.

 -- Batı cephesinde kazanılan askeri başarıları tamamlayan siyasi bir zafer olmuştur.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mudanya Ateşkes Antlaşması  B)  Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Ankara  Antlaşması                  D)  Sevr Barış Antlaşması

8. – Temsil heyeti 9 kişiden 15 kişiye çıkarıldı.

       - İrade-i milliye isimli gazete çıkarılmaya başlandı.

       - Ülke genelindeki yararlı cemiyetler bir çatı altında birleştirildi. Yukarıdaki kararlar nerde alındı?

      A) Havza genelgesi     B) Erzurum kongresinde       

       C) Sivas Kongresinde     D) Amasya Genelgesi    

 

9. 1- Misakımilli’nin Osmanlı Mebusan Meclisinde kabulü

     2- Sivas Kongresinin yapılması

 3- İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi

 4-  Sevr Antlaşması imzalanması

Yukarıdaki olayların tarih (kronolojik) sıralaması aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (Önce olandan sonraya doğru)

A) 4-1-2-3       B) 1-4-3-2   C) 2-3-4-1    D) 3-2-1-4

 

10. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel direnişi desteklemek

B)  Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak

C)  Düzenli ordu birliklerini dağıtmak

D)  Ayaklanmaları bastırmak

 

11. 19 Mayıs 1919 Tarihinde Atatürk’ün Samsuna çıkışıyla başlayan Milli mücadele Hazırlık döneminde birçok şehirde kongre v.b toplantılar yapıldı. Aşağıdaki hangi şehrimizde böyle bir kongre yapılmamıştır?

     A) Balıkesir    B) Antalya  C) Erzurum     D) Sivas

 

12.  Mustafa Kemal Atatürk Aşağıdaki hangi eğitim kurumunda eğitim görmüştür?

 A) Samsun Mülkiye Rüştiyesi    B) Üsküp Harp Okulu

 C)  Ankara Askeri Lisesi             D) İstanbul Harp Akademisi

 

13. Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın “ Hatt-ı Müdâfaa yoktur, sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır.” Emrinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.

B) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
C) Savunma hattının bir bölümünde düşmana karşı harekete geçilecektir.

D) Mevzilerden geri çekiliş sırasında diğer birlikler de geri çekilecektir.

 

14. Aşağıda Kurtuluş Savaşı’ndaki bazı gelişmeler eşleştirilmiştir.

Bunlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A)  1.İnönü zaferi         Düzenli ordunun ilk başarısı
B)  Kütahya-Eskişehir  savaşları       Düzenli ordunun yenilgisi
C) Sakarya Savaşı          Moskova Antlaşması

D)  Londra Konferansı   TBMM  il kez uluslar arası bir konferansa davet edilerek hukuken tanınmış oldu.

 

15. Mustafa Kemal 1.dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde görev yapmamıştır?

       A) Çanakkale     B) Sibirya        C) Suriye      D) Kafkas

 

16. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Barış Antlaşmasının hukuki olarak geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletlerinin antlaşmayı zorla imzalatmaları

B) Antlaşma maddelerinin itilaf devletleri tarafından belirlenmesi

C) Misakımilli kararlarını yok saymış olması

D) Mebusan Meclisi veya TBMM tarafından onaylanmamış olması

 

17. Geçici bir hükümetin oluşturulacağı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
     A) Erzurum kongresinde          B)  Misak-ı milli kararlarında     
     C) Amasya Genelgesinde         D)  Sivas kongresi karalarında

 

18. Lozan Görüşmeleri sırasında, Musul Sorunu ele alınırken Türkiye’ye en fazla sorun çıkartan ve bu sorunun Lozan Görüşmelerinde çözümlenememesine neden olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İngiltere    B) Fransa   C) Yunanistan    D) Sovyet Rusya

 

19. Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması ile kesin çözüme ulaşmış ve daha sonraki dönemlerde sorun olmamıştır?

   A) Boğazlar meselesi               B) Kapitülasyonlar konusu

   C)  Türkiye-Irak Sınırı             D) Hatay meselesi

 

20. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

B) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

C) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç ettirmiştir. (Tehcir Kanunu ile)

D) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

 

21. Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A)   Milli mücadelenin idari merkezi
B)   Milli Mücadelenin gerekçesi
C)   Milli mücadelenin amacı

D)   Milli Mücadelenin yöntemi

 

22. Atatürk "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, ba­ğımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşa­tır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler" demiştir.

Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak için aşağıdaki­lerden hangisine önem verilmesini iste­miştir?

A) Milli sanayinin kurulması

B) Ordumuzun her zaman güçlü ve hazır bulundurulmasına

C) Madenlerimizin Türkler tarafından işletilmesine

D) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine

 

23. Mustafa Kemal, temsil heyeti ile birlikte 27 Aralık 1919’da  ..................... geldi. Bu tarihten itibaren milli mücadelenin merkezi bu şehrimiz oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 de bu şehrimizde açıldı.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki illerimizden hangisi gelmelidir?

    A) Sivas          B) İstanbul      C) Ankara      D) Samsun

 

24. Birinci İnönü Muharebesi sonucunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.

Kurtuluş Savaşına ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.

B) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği’ne karşı kazanmıştır.

D) Milli mücadelenin haklılığı bütün batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.

Antep halkı, 1 Nisan 1920’de Fransızlara karşı ayaklandı. Fransızlar ancak 9 Şubat 1921’de Antep’e girebildi.

Urfa halkı, elele vererek Fransızlara karşı savaştı ve başarı kazandı.

Maraş halkı, Ermeni ve Fransız işbirliğine rağmen şehri kurtarmak için topyekûn savaştılar ve Fransızlar daha fazla tutunamayacaklarını anlayınca şehri terk ettiler.

 

 


 

25.

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki verilenlerden çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Urfa şehrinde başarı kazanılmıştır.

B) Güney cephesindeki bu mücadeleler, düşman kuvvetlerine karşı topyekûn savaş biçiminde yürütülen il savunması şeklindedir.

C) Güney cephesinin tamamında düzenli ordu ile savaşılmıştır.

D) Güney cephesindeki bu mücadeleler aynı anda başlamıştır.

 

Adı :

………… İLKÖĞRETİM OKULU

2008–2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TC. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ..ŞUBESİ

1. DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

  PUAN

Soyadı:

 

No  :

 

 

1)I) Kapitülasyonlar      II) Yabancı okullar     III) Ermeni sorunu         IV) Ege adaları

Verilen konuların hangilerinde Lozan’da kesinlikle taviz verilmemesi kararlaştırılmıştır?

A) I ve III                     B) I ve IV                     C) I, II ve III                D) II, III ve IV

 

2)…………, bir devleti kesinlikle çökertir. Osmanlı Devleti ile Hindistan, Türk ve İslam imparatorlukları bunun en güzel kanıtıdır.

Atatürk’ün verilen sözünün aşağıdakilerden hangisiyle başladığı söylenebilir?

A) cumhuriyet               B) kapitülasyonlar                     C) demokrasi                D) yerli üretim

 

3)Lozan Barış Antlaşması’nda Misakımilli kararlarına uygun olmayan kararlarda alınmıştır.

Aşağıdaki kararlardan hangisinin Misakımilli’ye aykırı olduğu söylenebilir?

A) yabancı okulların denetiminin Türkiye’ye bırakılması

B) Hatay’ın ülke sınırları dışında kalması

C) azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi

D) Kurtuluş Savaşını diplomatik zaferle kanıtlamış olması

 

4)Lozan Barış Antlaşması Türkiye’nin lehine sonuçlansa da bazı sorunlar çözüme kavuşmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

A) Musul                       B) Hatay                       C) boğazlar                   D) kapitülasyonlar

 

5)İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na Yeni Türk Devleti ile birlikte Osmanlı yönetimini de çağırarak ikilik yaratmayı hedeflemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır?

A) Cumhuriyet’in ilanı                            B) saltanatın kaldırılması

C) halifeliğin kaldırılması                                    D) kapitülasyonların kaldırılması

 

6)I. İnönü Savaşı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır.

B) Yunan ordusu taarruz, Türk ordusu savunma halinde savaşmıştır.

C) Batı Cephesi kapanmıştır.

D) TBMM’nin güç ve otoritesini arttırmıştır.

 

7)İzmir’in işgal edilmesine Türklerin verdiği tepkinin yanı sıra İtalya’ da tepki göstermiştir. Çünkü Yunanistan’ın işgal ettiği bu bölge, daha önce yapılan gizli antlaşmalarla itilaf devletlerince İtalya’ya verilmişti. Buna göre;

  I) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır.

 II) Anadolu toprakları daha önce paylaşılmıştır.

III) Yunanistan İzmir’i kendi topraklarına katmak amacıyla işgal etmiştir.

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II          D) I, II ve III

 

8)

- TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir

- Siyasal ve kültürel alanlarda dayanışmanın sağlanması için bu devletle bir dostluk antlaşması imzalanmıştır.

Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan         B) Afganistan       C) Suriye        D) Irak

 

9)

— Moskova Antlaşmasının tamamlayıcısıdır.

— Doğu cephesini resmen kapatmıştır.

— Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile imzalanmıştır.

Verilen özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde aittir?

A) Lozan                       B) Gümrü          C) Ankara         D) Kars

 

10)I) Boğazlarda başkanı Türk olan Uluslar arası bir komisyonun varlığı

 II) Kapitülasyonların kaldırılması

III) Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi

Lozan Antlaşması’nın hükümlerinden hangileri ulusal bağımsızlık ilkesi ile çelişir?

A) Yalnız I           B) I ve II         C) II ve III        D) I, II ve III

 

11)I) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

 II) Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ulus birlikte karşı koyacaktır.

III) Doğudaki tüm güçler ve milli cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” bünyesinde toplamıştır.

IV) Doğu Anadolu’yu temsil etmek üzere bir Heyet-i Temsiliye( Temsil Heyeti) kurulmuştur.

Erzurum Kongresi’nin verilen bu kararlarından hangileri Sivas Kongresi kararlarıyla ortaktır?

A) I ve II            B) II ve III         C) III ve IV       D) II, III ve IV

 

12)I) Moskova Antlaşması – Sovyet Rusya

 II) Ankara Antlaşması   – Fransa

III) Gümrü Antlaşması  - Gürcistan

Kurtuluş Savaşı’nda imzalanan antlaşma ve bunu imzalatan devlet eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II          C) II ve III         D) I, II ve III

 

 

13)

— İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

— Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı.

— Başkomutanlık yasası çıkarıldı.

Verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda yaşanmıştır?

A) Sakarya Meydan Muharebesi             B) I. İnönü

C) Kütahya – Eskişehir                          D) II. İnönü

 

14)“Türk komutanları komuta etmesini, Türk askerleri ölmesini bildi. Savaşı kazanışımızın sırrı bundan ibarettir.”

Mustafa Kemal bu sözüyle Milli Mücadele’nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsetmiştir?

A) düzenli ordunun           B) kuvayimilliye’nin          C) halk direnişinin        D) Tekalif-i Milliye emirlerinin

 

15)I. İnönü Zaferi’nden sonra Londra’da İstanbul Hükümeti ve TBMM Hükümetinin davet edildiği bir konferans düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı’nın toplanma amacıdır?

A) Sevr Barış Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek             B) Misakımilli’yi tanımak

C) TBMM Hükümetini resmen tanıtmak                                D) Kurtuluş Savaşı’nı sonlandırmak

 

16)Doğu Cephesi’nde Ermenistan’a karşı ilk askeri başarıyı kazanan orduyu ……………… komuta etmiştir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İsmet Paşa               B) Kazım Karabekir            C) Fevzi Çakmak          D) Ali Fuat Paşa

 

17)I) Moskova     II) Gümrü     III) Kars

Türkiye’nin doğu sınırını belirleyen antlaşmaların kronolojik sıralamadı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III                B) I – III – II                C) II – I – III                D) III – II – I

 

18)Amasya Genelgesinde ilk kez “Millet egemenliğine dayanan yönetim biçiminden” söz edilmiştir.

Amasya Genelgesinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

B) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.

C) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

D) Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

 

19)Kurtuluş Savaşının sonunda imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre, İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM Hükümetine bırakılmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) İtilaf devletleri ile kesin antlaşmanın yapıldığı

B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının başladığı

C) Osmanlı devletinin hukuken sona erdiği

D) TBMM ile İstanbul Hükümetinin beraber hareket ettiği 

 

20)Osmanlı Devleti’ni fiilen ve resmen sona erdiren olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

            Fiilen                             Resmen

A) Sevr Antlaşması                    Halifeliğin kaldırılması

B) Mondros Ateşkes Ant.            Cumhuriyet’in İlanı

C) İzmir’in İşgali                       Lozan Antlaşması

D) Mondros Ateşkes Ant.            Saltanatın kaldırılması

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: SANANE, 23.12.2015, 13:29 (UTC):
SEVMEDİM. 4. SINIF DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDİM :-

Yorumu gönderen: melek, 07.01.2014, 17:58 (UTC):
bu zaten 8.sınıf

Yorumu gönderen: delante, 04.12.2012, 12:17 (UTC):
bu ne ya 6. sınıf dedik beBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=