SOSYAL BİLGİLER - 6.SINIF SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

Bir bölgedeki uzun yıllar hava olayları ortalamasına iklim denir.

 İklimi etkileyen birçok faktör vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A) Yeraltı kaynakları                B)  Bakı 

C) Yükseklik                            D)  Enlem

5- “İnsanlar doğdukları andan itibaren birçok temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Ancak bunlar içinden bir tanesi olmadan diğer haklarımızı ve özgürlüklerimizi kullanmamız ve talep etmemiz mümkün değildir.” Buna göre kişilerin sahip olduğu en temel hak aşağıdakilerden hangisidir?

a)Eğitim hakkı    

b)Sağlık hakkı

c)Yaşama hakkı    

d)Dilekçe hakkı
6- Ahmet, okula geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş bir öğrencidir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisini söylemek  doğru olur?
a)Çalışkan bir öğrencidir.    
b)Sorumluluk sahibi değildir.
c)Geç gelmeyi hak olarak görebilir.
d)Okul kurallarının hepsine uyar

  7- “Geçmişini bilmeyen milletler başka milletlere esir olurlar. Türk evladı atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Ulu Önder M. Kemal ATATÜRK’ün bu sözleriyle hangi kurumun önemi belirtilmektedir?

 a)Türk Hava Kurumu    b)Türk Dil Kurumu c)Anadolu Ajansı                    d)Türk Tarih Kurumu

 8- Toplum içerisinde birlikte yaşama gerekliliği sonucunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir.Bu sorunların çözüm yollarını belirlerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Çözümler halkın bir kısmını ilgilendirmelidir.
 B) Çözümler herkesi sonsuz özgür kılmalıdır.
C) Çözümler hak ve özgürlükler çerçevesinde olmalıdır.
D) Çözümler rastgele oluşturulabilir.

9- Aşağıda bazı haritaların ölçekleri verilmiştir. Hangisinde caddeleri daha net görebiliriz
A)1/8.000.000            B)1/500.000       C)1/350.000               D)1/30.000

10- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?
A)Aralarındaki uzaklık 111 km’dir
B) Kutuplarda birleşir
C) Aralarında 4 dakika zaman farkı vardır           
D)Boyları birbirine eşittir.

11-        I.  1/ 5.500.000             
            II.  1/40.000                   
            III.  1/ 100.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)I, II, III                       B)II, I, III                           C)III, I, II                           D)II, III, I

12- Ülkemizin matematik konumunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)36 o-42 o Kuzey paralelleri / 26 o-45 o  doğu meridyenleri
B)26 o-45 o Kuzey paralelleri / 36 o-42 o  doğu meridyenleri
C)36 o-42 o  Güney paralelleri / 26 o-45 o  doğu meridyenleri
D)36o-42kuzey paralelleri / 26o-45o batı meridyenleri


13-       50o      20o        0o         20o             50o

1

 

 

2

 

 

 

 

   

 

 

 

3

 

 

4

 50o  
  20o
  0o
  20o
  50o

Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında Türkiye, Şekilde taranarak gösterilen alanlardan hangisinde yer alır?

A) 1                B) 2               C) 3                D) 4

14-
3            0            3          6            9       
12 km   

 (1 cm)

 

 

 

 

 

 

    Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?(Çizgi ölçeğin boyu 5 cm, her aralık 1 cm’dir)

A) 1/10.000                           B) 1/200.000              C) 1/300.000                        D) 1/1.200.000


15- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?

A) Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.
B) Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.
C)Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.
D) Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazladır.

 16- Aşağıda verilen metinlerdeki boşlukları uygun kelime veya kavramlarla tamamlayınız.

*Dünyamızın ekvatordan basık kutuplardan şişkince olan kendine has şekline ……….………. denir.

 *Haritalara kullanılan küçültme oranına ………………. denir.

 

 *Haritalar, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün ……..… bakışı kağıt üzerine aktarılmasıdır.

 *Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı daha  ………………dır.

*Kutup noktalarını birleştiren yaylara meridyen denir ve dünya üzerinde ……….. tane meridyen vardır.
1)
Toplumsal yaşamda karşılaştığı olayların yalnız bir nedeninin olduğunu düşünen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)   Bilimsel gözle değerlendirme yapmış olur.

B)   Olaylara çok boyutlu bakmamış olur.

C)   Olaylarla ilgilenmemiş olur.

D)   Yasalara uygun davranmamış olur.
2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimleri geliştirmeye yönelik uygulamalarından biridir?

A)   Arkeoloji müzesinin kurulması
B)   Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C)   Halifeliğin kaldırılması
D)   Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 

 3)    I. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.
II. Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür.
III. Alfabemizde 21 sessiz harf vardır.
IV. En güvenli yolculuk uçakla yapılır.

Yukarıdakilerden hangisi ‘’görüş’’e örnek olarak gösterilebilir?

A)   I           B) II           C) III          D) IV

4)
      I. Tarih, coğrafya, felsefe, ekonomi, sosyoloji, arkeoloji sosyal bilimleri oluşturan alanlardır

 II. Kısa mesafelerde en güvenli araç gemidir.
III. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
IV. Bilgi kazanmanın tek yolu internettir

 Yukarıdaki yargıların olgu-görüş olarak gruplandırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

         OLGU                        GÖRÜŞ

A)   I-III                              II-IV

B)   I-IV                             II-III

C)   III-IV                           I-II

D)   II-IV                            I-III

 

5) Atatürk’ün Arkeolojiye verdiği önemi aşağıdakilerden hangisi daha iyi anlatır?
A)   Türk tarih Kurumu’nun açılması
B)   Alacahöyük kazılarını yerinde incelemesi
C)   Okul gezilerine önem vermesiD)   Medeni kanun’u çıkarması

6) I- Araştırılacak konunun tespit edilmesi
 II- Konuyla ilgili kaynakların taranması
III- Sorunun çözümüne yönelik Hipotezlerin (varsayımların) yazılması
  IV- Metnin oluşturulması
V- Kaynaklardan elde edilen bilgilerin sınıflandırılması ve hipotezlerin test edilmesi

 Yukarıda yer alan bilimsel araştırma basamaklarının uygulama sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-V-III-IV                                       B) IV-V-III-II-I

C) I-III-II-V-IV                                       D) V-III-II-I-IV

7)
Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek.
B) Vatandaşı tehlikelere karşı korumak.
C) Özel sektörün gelirini artırmak.
D) Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak.

8)
Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
  Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yurt dışı kültürü kazanmaları
B)Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
C)Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
D)Zengin olmaları

9)
Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Hakları İhlalleri karşısında kişilerin başvuracağı merkezlerden birisi değildir?
A)   Tüketici Mahkemesi
B)   Tüketici Hakları Derneği
C)   Belediyeler ve Tüketici Soruları Heyeti
 D)   Köy ve Mahalle Muhtarlıkları

10)
Sorun ve şikâyetlerimizi ilgili kurumlara yazılı olarak iletme ile ilgili hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Dilekçe hakkı
B)   Çalışma hakkı                                                                                 
C)   Eğitim hakkı                                                                                             
D)   Seyahat hakkı

1)  - Ayşe'nin yaşadığı kasabanın ilçe yapılmasıyla kaymakamlık, defterdarlık gibi devlet daireleri kuruldu, yollar genişletildi. Her gün daha fazla kişi ilçeye gelmeye başladı. Nüfus arttı. Kiralar yükseldi. Yeni okullar ve alışveriş merkezleri açıldı.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Ayşe'nin ilkokula başladığı

b) Türkiye'nin nüfusunun hızla arttığı

c) Bütün kasabaların ilçe yapılması için çalışmalara başlandığı

d) Bir olayın birçok sonuçlar ortaya çıkardığı

 2)  “Türkiye’nin ………….…… şehri İstanbul’dur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi durumunda görüş ifade edilmiş olur?

 a) En kalabalık                   b) En rahat

 c) En fazla okul bulunan    d) En fazla sanayileşmiş

3)  Aşağıdakilerin hangisinde bir olayın çok boyutluluğu örneklendirilmiştir?
a) Hafta sonları dışında her gün erken kalkarım.

b) Arkadaşlarımla pikniğe gideceğim.

c) Kazaya aşırı hızla birlikte yolun bozuk ve sürücünün sarhoş olması yol açmış olabilir.

d) Sınıfımızda kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha fazladır.

4)  - "Enerji üretimi çevreyi kirletir mi?"

Yukarıdaki soru bilimsel araştırma basamaklarından hangisini ifade etmektedir?

a) Araştırmanın raporlaştırılmasını

b) Araştırmanın konusunu

c) Hipotezlerin belirlenmesini

d) Kaynakların incelenmesini

5)  - "Şehrimizdeki hava kirliliğinin nedeni nedir?"

Bu probleme hipotez olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

a) Şehrimizdeki hava kirliliğinin nedeni taşıtların egzoz dumanıdır.

b) Şehrimizdeki hava kirliliğinin nedeni ev bacalarından çıkan dumandır.

c) Şehrimizde hava kirliliğine karşı halkın tepkisi vardır.

d) Şehrimizdeki hava kirliliğinin nedeni fabrika bacalarından çıkan dumandır.

 6)  Hak ve sorumluluklarımızla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Haklarımız, sorunlarımızın çözümüne bir anahtardır.

 b) Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar hukuki yollardan çözülmelidir.

c) Haklarımızın ne olduğunu iyi bilirsek kendimizi daha iyi savunabiliriz.

d) Haklarımız bize her alanda sınırsız özgürlük tanımaktadır.

Yavuz. Bilimsel araştırma yapan bir bilim adamının bilim hırsızlığı ile suçlanmamak için ne yapması gerekir?
Yavuz'un sorusuna verilebilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yararlanılan kaynakları dipnotla göstermek

b) Konunun belirlenmesinde seçici davranmak

c) Oluşturulan hipotezleri test etmek

d) Yeterli sayıda kaynağı taramak

 8)  - Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz?

 a) Evimize giren hırsızı yakalayıp dövmek
b) Arabamıza çarpan başka bir sürücüyü polise şikâyet etmek
c) Nedensiz yere bizi evden çıkarmak isteyen ev sahibini kira kontratına bağlı kalmadığı için şikâyet etmek
d) Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması üzerine ürünü geri iade etmek

 9)  - Berke yeni aldığı bilgisayarın evde çalışmadığını görünce mağazaya gitmiş ve faturasını göstererek sorunun çözülmesini istemiştir. Ancak mağaza yetkilileri Berke'ye yardımcı olmamış ve bilgisayarı değiştirmemiştir.

Buna göre Berke aşağıdaki kurum ya da kuruluşlardan hangisinde hakkını arayamaz?

a) Tüketici Hakları Derneği        b) Tüketici Hakları Merkezi
c) Belediye                                 d) Muhtarlık

 10)  - Türk tarihini ve Türkiye’nin tarihini inceler.

         - Elde edilen sonuçları basın ve yayın yoluyla açıklar.

         - Atatürk’ün isteğiyle 15 Nisan 1931’de kurulmuştur.

         - Belleten, Belgeler ve Höyük adlı yayınları(dergi) vardır.

 Yukarıda özellikleri verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 

 a) Türk Tarih Kurumu           

b) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi

c) Türk Dil Kurumu              

d) Halkevleri

11)  Atatürk'ün;

          • Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin açılmasını, • Avrupa’ya öğrenciler göndermesi,    • Türk Dil Kurumu’nu kurması

aşağıdaki bilim dallarından hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

a) Dini bilimler                           b) Matematik

c) Sosyal bilimler                       d) Fen bilimleri

 12)  - Bir yerin matematik konumu, o yerin, paralel ve meridyenleri yardımıyla belirtilmesidir.

Buna göre, şekildeki bölgenin matematik konumu belirtilirken, aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz?

a) 20° batı boylamı                    b) 10° doğu boylamı

c) 20° güney enlemi                  d) 20° kuzey enlemi
13)  - Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir?

 a) Toplumdaki bireylerle iyi ilişkilerde bulunmak

b) Vatandaşlık hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak
c) Uyumlu davranışlar sergilemek
d) Hakkını kuvvet kullanarak aramak

 14)  - Aşağıdaki Dünya haritasında, bazı Kıt’a ve Okyanuslar numaralandırılarak gösterilmiştir.
Haritada numaralandırılan Kıt’a ve Okyanuslardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

a) IV - Asya Kıtası                  b) II - Atlas Okyanusu

c) III - Avrupa Kıtası               d) I - Büyük Okyanus

 15)  - Aşağıda, Türkiye'den geçen bazı enlem ve boylam dereceleri gösterilmiştir.

 Haritaya göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Paralel sayısı meridyen sayısından fazladır.

b) Tuz Gölü 38° - 40° kuzey paralelleri arasındadır.

c) Van Gölü 42° - 44° doğu meridyenleri arasındadır.

d) Marmara Denizi 30° doğu meridyeninin batısındadır.
16)  - Özel konum, bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur. Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir?
a) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
b) Kuzey Yarım Küre'de bulunan bir ülkedir.
c) Yükseltisi batıdan doğuya doğru artmaktadır.
d) Asya ile Avrupa arasında uzanan bir köprü konumundadır.

17)  Aşağıdaki sorular “Doğru-Yanlış” sorularıdır. Verilen önerme doğru ise parantez içine ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.
 (  ) Bilimsel Araştırma Basamaklarının ilk aşaması konunun belirlenmesidir.

) (  )  Geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalına tarih denir.
 ( Y ) Ülkemiz, 36° - 42° güney paralelleri ve 26° - 45° batı meridyenleri arasında yer alır.
 (  ) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır.

18)  Aşağıdaki sorular “Tanım” sorularıdır. Kavramın tanımını, açıklamasını karşısına yazınız.

 a) Olgu: Herkes tarafından kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilen ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.
b) Ekvator: Dünya'yı kuzey-güney yönünde iki eşit parçaya bölen hayali çizgiye Ekvator adı verilir.
19)  Aşağıdaki sorular “Boşluk Doldurma” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.
a) Ekvatorun kuzeyinde bulunan yarım küreye KUZEY YARIM KÜRE denir.
b) Kişiden kişiye değişebilen ve insanların kişisel düşüncelerini yansıtan bilgilere GÖRÜŞ denir.
c) Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan yarım küreye DOĞU YARIM KÜRE denir.
d) Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına KIT’A denir.
e) İki paralel arasındaki uzaklık her yerde 
111 km'dir.

 

1)Yandaki taralı bölgenin matematiksel konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A)10-40 Batı meridyenler,,20-40 kuzey paralelleri      

B)30-50 Doğu meridyenler,,20-30 kuzey paralelleri

   C)30-40 Doğu meridyenler,,20-30 güney paralelleri    

   D)10-40 Doğu meridyenler,,0-30 kuzey paralelleri 

2)   Yukarıda şekilde görülen merkezlerden hareket eden iki

uçak aynı hızla giderek başladıkları yere geleceklerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I Numaralı uçağın yolu daha uzundur 

B) II numaralı uçağın gittiği yol daha uzundur

C) Her iki uçak aynı uzunlukta yol giderler 

D) II Numaralı uçağın gittiği yol daha kısadır

3)

Yukarıdaki şekilde çizgi ölçeğin kesir olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir

A)1/10.000  B)1/300.000   C) 1/600.000   D)1/900.000.

4)Taşıtlardan çıkan egzoz gazı,konutlarda kalitesiz yakıt kullanılması,fabrika bacalarından zehirli gazlar,hava kirliliğine neden olur.Hava kirliliği de diğer insanların ve canlıların sağlığını tehdit eder.

 Bu bilgilere bakılarak yaşadığımız olaylarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Olaylar çok boyutludur   

B)Olayların bir tek nedeni yoktur

C)Birden fazla neden ve sonucu vardır 

D)Olaylar her zaman kötü sonuçlara neden olur

5.Bilimsel araştırmalar hayatımızın ve dünyamızın geleceği açısından çok önemlidir.Bilimsel araştırmaların amaçları arasında “var olan bilgilerin geliştirilmesi” yer almaktadır

BU bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada var olan bilgilerin geliştirilmesine bir örnek olamaz?

A)Bilgisayarlarla ilgili gelişmeler

 B) Kablolu telefondan cep telefonuna geçilmesi

C) Bir yılın 365 gün 6 saatten oluşmasının hesap edilmesi D)Hastalıkların tedavisi

6)Ayşe ile Fatma çok yakın arkadaştır.Ayşe’nin yaz tatilinde bulunduğu yerden 20 dakika sonra Fatma’nın olduğu yerde sabah olmaktadır ”Ayşe ve Fatma’nın bulunduğu yerler arasında kaç meridyen farkı vardır?

 A )5 meridyen                 B) 20 meridyen      

 C)!0 meridyen                D)360 meridyen

 

7).Sedanın mahallesinde bir tane ilköğretim okulu vardı.Bu okul ihtiyaçları karşılayamayınca hayırsever bir işadamının yardımı ve vatandaşların katkıları ile bir çok dersliği olan büyük bir ilköğretim okulu daha açıldı

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A)Okul çevresinde kırtasiye gibi işyerlerinin açılması B)Dersliklerdeki Öğrenci sayısının daha da artmasına

 C)Okul saatleri çıkışında trafiğin artmasına  

D)Öğrencilerin evlerine yakın bir okulda  eğitim görmelerine

8)"Herkes tarafından kabul edilen, gerçeğe dayalı  kolayca anlaşılabilir bilgilere olgu denir."

Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir?

A)Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.  

B)Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkması

C) İzmir, Türkiye'nin en güzel ilidir.         

D) Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür.

9)Türk dil kurumunun  görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A)Dili sadeleştirmek      

B)Öztürkçe kelimelerin kullanılmasını sağlamak

  C)Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak           D)Yabancı dil öğretilmesini sağlamak

10)”Büyük ölçekli haritada ayrıntılar daha  belirgin görülür” Aşağıda ölçeği verilen haritaların hangisinde  ayrıntılar daha büyük görülür?

A ) 1/ 40000000  B ) 1/8000000  C ) 1/ 800000  D ) 1/ 40000

11).Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir

 A)Daire biçimindedirler             B)Toplam 360  tanedirler

C)Her paralel arası 111 km dir  D)Başlangıç paraleli  ekvatordur

12)”Hayatımızda bir çok sorumluluklar bulunmaktadır. Sorumluluklar yerine getirildiğinde daha güzel bir yaşam süreriz” .Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklar içerisinde yer almaz?

 A)Derslerimize çalışmak  B)Başkalarının haklarına saygılı olmak   C)Okula zamanında gelmek        D)Top oynamak

13)-“ Dipnot ları” Bilimsel araştırmanın sonuna eklemenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Araştırmaların tahminlere dayanmadığı  göstermek    B)Araştırmanın ne kadar çok yapıldığını göstermek

 C)Araştırmaların reklamını yapmak              

D) Araştırmanın sayfa sayısını arttırmak

 

14)Yandaki Türkiye haritasına bakarak Türkiye’nin en kuzeyinden geçen paralel aşağıdakilerden  hangisidir?

 A)45˚        B)36˚                C)26˚          D)42˚

 15).Ölçeği1/500.000 olan bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 20 cm dir. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir?

  A)20 km                   B)100 km                C)10 km            D) 500 km

 16)Eğitimle ilgili her hangi bir sorunumuzu çözerken aşağıdakilerin hangisine başvurmak doğru değildir?

A)Dilekçe hakkımızı kullanmak  
B) Eğitim hakkımızı düşünerek çözüm bulmak
C)Diğer arkadaşlarımızın eğitim hakkını düşünmek   
D)Her şeyden önce kendi çıkarlarımızı düşünmek

17)-“Fabrika kurmak her vatandaşın hakkıdır” bu hakkı kullanırken  toplumsal açıdan aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirmeliyiz?

A)Çevre temizliğine dikkat etmek    B)Para kazanmak    
C)Çok üretim yapmak             D)Fabrikaya yol yapmak

18) Bir haritada çok koyu yeşil yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Ovalık bir alandır           B)Yüksekliği en azdır        
C)Dağlık bir alandır             D)Çok yüksek bir alandır

19)-“Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir,yazan yapana sadık kalmazsa gerçek insanı şaşırtacak bir hal alır” Atatürk bu sözü ile neyi anlatmak istemiştir?

 A)Tarihle ilgili çok araştırma yapılmasını               

 B) Kazıların arkeologlar tarafından yapılmasını

 C)Tarihin doğru araştırılıp doğru yazılmasını         

 D)Tarihin politikacılar tarafından yazılmasını

20)“Sorunlarımızı çözmek her zaman çok önemlidir” Sorunlarımızı  çözerken yararlandıklarımız arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Sorumluluk   B)Özgürlük            C)Haklar                            D)Çıkarlar

 21). Ülkemizin en kuzey ve en güney noktaları arası kaç km  fark bulunmaktadır?

A)547             B)666              C)845     D)555

 22) Ahmet Bey Kuzey Amerika kıtasında bulunan bir havaalanından Avrupa kıtasına    uçak yolculuğu yapmıştır” 

 Ahmet  Bey bu yolculuk sırasında aşağıdaki okyanuslardan hangisini geçmiştir

 A)Hint Okyanusu            B)Büyük okyanusu   

 C)Japon Denizini             D)Atlas Okyanusunu

23.Ekvatoru takip ederek dünya etrafında tam bir tur atan öğrenci grubu yolculuklarını tamamladıklarında kaç tane meridyen dairesi geçmiş olurlar

 A)0                                B)90                         

 C)180                            D)360

24)”Ayhan, mağazadan çikolata almıştır. Fakat almış olduğu çikolatanın tarihinin geçmiş olduğunu görmüş­tür. Ayhan, mağazaya geri dönüp durumu mağaza sahibine söylemiştir. Fakat mağaza sahibi Ayhan ile ilgilenmemiştir.”

Buna göre, Ayhan'ın ne yapması gerekir?

A)Mağaza sahibi ile kavga etmelidir.

B)Bir daha o mağazadan alışveriş yapmamalıdır.

C)Tüketici hakları derneğine başvurmalıdır.

D)Polis karakoluna şikayet etmelidir.

 25) Aşağıdaki kıtalardan hangisinin  Güney yarımkürede toprağı bulunmamaktadır?

 A)Afrika kıtası                          B) Avrupa Kıtası

C)Antarktika Kıtası                   D)Avustralya kıtası

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hamdi, 26.10.2017, 17:51 (UTC):

Yorumu gönderen: ahetttttt, 11.11.2012, 09:46 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=