SOSYAL BİLGİLER - s. Sınıf
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1. (     ) Coğrafi özellikler açısından İç Anadolu Bölgesi buğday yetiştirmeye en elverişli bölgedir.

2. (     ) Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık önemli geçim kaynağıdır.

3. (     ) Atatürk inkılâpları Türk halkını çağdaş yaşama kavuşturamamıştır.

4. (     )Teknolojik gelişmelerin, yapılan buluşlarla ilgisi yoktur.

5. (     )Bilim insanları, istedikleri hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı bir şekilde çalışır.

 

1.Edison ………………………………bulan bilim insanıdır.

2. Yurdumuzun en büyük gölü ……………………………………….’dür.

3. İlk kadın pilotumuzun adı……………………………………………………………………’dir.

4. Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü……………………………………dır.

5- Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dil Kurumu (TDK) Atatürk’ün …………………………………… ilkesi doğrultusunda kurulan kuruluşlardır.

 1) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Teknolojik ürünler ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılmaktadır.

B) Bir buluş yapıldığı zamanki gibi kalır.

C) Bilim insanları çalışkan ve sabırlıdır.

D) Bir şeyin ilk kez ortaya konulmasına icat denir.

 2) “Demokrasinin geliştiği medeni ülkelerde bilimsel çalışmalar desteklenir ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Demokratik ülkelerde teknoloji gelişmiştir.

B) Bilimsel çalışmaları desteklemek siyasetçilerin görevidir.

C) Demokratik ülkelerde bilimsel çalışmalar desteklenmez.

D) Bilim adamları demokratik ülkeleri tercih etmektedirler.

 3) Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır. Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?

   A) Diyarbakır – Karpuz                 B) Kars – İncir                    C) Giresun – Fındık       D) Adana – Pamuk

 4) Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

      A) İklim                         B) Sulama olanakları              C) Nüfus                   D) Toprak yapısı

 5) İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?

A) Yetiştirilen tarım ürünlerini                 C) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını

B) Halkın giyim biçimini                         D) Evlerin yapı malzemelerini

 6)   • Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.

      • Tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.

      • İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi.

      • Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı.

Verilen bu sonuçlar, Atatürk döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?

A) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun                  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Kabotaj Kanunu                                            D) Türk Medeni Kanunu

 7) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanına ait bir özellik değildir?

 A) Kararlılık             B) Sabırsızlık             C) Yaratıcılık            D) Gözlemcilik

 8) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir?

     A)Sağlık alanında kullanılması                           C)Eğitime katkı sağlaması

     B)Çevre kirliliği oluşturması                             D)Haberleşmeyi kolaylaştırması

 

9) .”Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir, fendir.”diyen Atatürk, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?    

        A)Bilim ve teknolojiye verdiği önemi                     C)Bilimin faydasız olduğunu

        B)Akıllı insanların bilime ihtiyacı olmadığını          D)Herkesin bilim insanı olamayacağını

 10) Köyümüzde şekerpancarı yetiştiriyor, elde ettiğimiz ürünleri en yakındaki Turhal Şeker Fabrikası’na satıyoruz. Fabrikada işlenen pancar, şeker hâline geldikten sonra satılmak üzere bakkal veya marketlere gönderiliyor.

Parçada hangi ekonomik faaliyetten söz edilmemiştir?

A) Tarım                        B) Turizm

C) Ticaret                      D) Sanayi

 

11) Aşağıdakilerden hangisi, gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuş bir sosyal örgüttür?

A. Milli Eğitim Müdürlüğü                      B. Kaymakamlık              C. Tema                 D. Emniyet Müdürlüğü

 

12) Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

A) Sokakta yürüyen insanlar                              C) Muhtaç ailelere yardım toplayan çocuklar

B) Ağaç dikmek için toplanan çocuklar              D) Birlikte deney yapan çocuklar

 

13) Henüz insanlar tarafından bilinmeyen ve yapılmayan bir araç ya da gereci bulan kişiye denilir.

Yukarıdaki tanım hangisi için geçerlidir?

A) Kâşif                     B)   Mucit                          C) Aydın                         D) Arayıcı

 

14) Aşağıdakilerden hangisi insanların meslek seçimlerini etkileyen faktörlerden biri de­ğildir?

   A) İnsanların sevdiği mesleği yapmak istemesi      C) Yaşadığı yerin kültürel özellikleri

   B) Yaşadığı yerdeki ekonomik faaliyetler              D) Ünlü olma isteği

 

15) Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Zeynep, yaz aylarında turistlere tercümanlık yaparak para kazanmak istemektedir.

  Zeynep’in kolayca iş bulabilmesi için, aşağıdaki illerden hangisine gitmesini önerirsiniz?

 A) Antalya                        B) Ankara                C) Kars                D) Diyarbakır 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=