SOSYAL BİLGİLER - 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

. Tekalifi Milliye emirlerinin bazıları şunlardır:

ü Yurtta her ev birer kat çamaşır,bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi milliye komisyonuna teslim edecek

ü Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane teslim edilecek

ü Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak

Tekalifi Milliye Emirleri’ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a)Türk halkının milli mücadeleye verdiği önemli bir dayanışma örneğidir

b)Türk milleti vatanın kurtarılmasına ordusuna büyük destek vermiştir.

c)Tekalifi Milliye Emirleri’yle ordunun ihtiyaçları tamamen karşılanmıştır.

d)Yurdun düşmanlardan temizlenmesi için halk varını yoğunu ortaya koymuştur

2.     Ermeni saldırılarını önlemek için Kazım

Karabekir önderliğinde Doğu cephesinde başlatılan savaş hızla gelişmiş ve Ermeniler yenilerek barış istemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Bu Antlaşma ile;

·               TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.

·               Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.

·               Ermeniler doğu Anadolu’ya yönelik toprak isteklerinden vazgeçti

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   a) Ermeniler, TBMM’yi tanımıştır

   b) TBMM’nin uluslar arası alanda İtibarı artmıştır

   c) Ermeniler bazı emellerini gerçekleştirmiştir.

   d) Ermenilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

 

3.     28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarından

 birinde “Osmanlı ülkesi dışındaki Türklere verilen haklar kadar, içerideki azınlık-lara haklar verilecektir” denilmiştir.

Buna göre bu kararın önemini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar?

   a) Vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

   b) Ülke dışında yaşayan Türklerin hakları korunmaya çalışılmıştır

   c) Yeni Türk devletinin sınırları belirlenmiştir

   d) Boğazların güvenliği sağlanmıştır.

 

4. Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?

   a) Kapitülasyonların                       b) Saltanatın

   c) Aşar vergisinin                            d) Halifeliğin

 

5. Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?

   a)  Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki orduyu dağıtmaması

   b)  İtilaf Devletlerinin Ermenileri desteklemeleri

   c)  Padişahın Doğu Cephesi’ne gönderdiği yardımlar 

   d)  Doğu Cephesi’ne diğer cephelerden yardım gelmesi

 

6.      Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleriyle ulaşılmak istenen amaçtır?

a)     Orduya zaman kazandırmak

b)     Ordunun eksiklerini karşılamak

c)     Misakı milliyi halka anlatmak

d)     Kuvayı milliye birliklerini ortadan kaldırmak

 

 

 

7.    

-I.İnönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını;

- Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması’nı,

- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.

TBMM;       

  

Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir.

a)     TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.

b)     Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

c)     Sovyet Rusya TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuş.

d)     İtilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.

 

8.     Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman orduları Haymana,

Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin bize virane halde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor, alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerinin ezerek öğütmeye çalışıyorlardı. Bir yabancının sesini duyunca her bir yana kaçıp kovuğa saklanıyorlardı

Yukarıdaki paragrafta belirtildiği gibi Anadolu’nun böyle bir halde olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Ülkede halkın alım gücünün azalması

b) Düşman ordularının geri çekilirken her tarafı yakıp yıkmaları

c) Yunanlıların Batı Anadolu’yu işgal etmeleri

d) Yöneticilerin sorumsuzca davranmaları

 

9.     Aşağıdaki savaşlardan hangisi, kurtuluş savaşı içerisinde cereyan eden savaşlardan biri değildir?

a)     Çanakkale Savaşları

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşları

d)     Büyük Taarruz

 

10.   I. İnönü Savaşından sonra birçok siyasi olay yaşanmıştır. Bu yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)     Londra Konferansı düzenlendi

b)     Fransa’yla Ankara Antlaşması imzalandı

c)     Rusya’yla Moskova Antlaşması imzalandı

d)     İstiklal Marşı kabul edildi

 

11.   Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi, hangi savaştan sonra verilmiştir?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

 

12.   Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi İstanbul Hükümetinin

kendisini görevden aldığını bildirmesi üzerine askerlik görevinden istifa ederek, askerlik mesleğinden resmen ayrılmıştır.

Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisiyle resmen askerlik görevine geri dönmüştür?

a)     Temsil Heyeti başkanı olmakla

b)     Düzenli Orduyu kurmakla

c)     TBMM’yi açmakla

d)     Başkomutanlık yetkisini almakla

 

13.   Kurtuluş Savaşı’nın batı cephesinde yapılan savaşlar arasında hangisi gösterilemez?

a) Çanakkale Savaşları

b) Eskişehir-Kütahya Savaşları

c) Sakarya Savaşları

d) Büyük Taarruz

14.   Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde savaşı durduran ve bu cephenin kapanmasını sağlayan antlaşma hangisidir?

a)     Gümrü Antlaşması

b)     Berst Litowsk Antlaşması

c)     Ankara Antlaşması

d)     Moskova Antlaşması

 

15.   A-Fransa                                      1. Batı Cephesi

       B-İtalya                                          2. Doğu Cephesi

       C-Yunanistan                               3. Güney Cephesi

       D-Ermenistan                              4. Güney Cephesi

Yukarıda verilenlere göre, aşağıdaki savaşılan devlet ve cephe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)     A-4                                                c) B-2

b)     C-1                                                d) D-2

 

16.   Sevr Antlaşması, daha sonra imzalanan hangi antlaşmayla ilk kez çiğnenmiştir?

a)     Ankara Antlaşması

b)     Lozan Antlaşması

c)     Gümrü Antlaşması

d)     Mudanya Antlaşması

 

17.   Güney Cephesinde İtalyanlar ve Fransızlar, hangi savaşlardan sonra işgal bölgelerini boşaltmaya başlamışlardır?

a)     II. İnönü Savaşı

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşıı

d)     Büyük Taarruz

 

18.   Eskişehir-Kütahya Savaşlarının kaybedilmesi üzerine TBMM’de sert tartışmalar yaşanmış, ordunun gidişatı eleştirilmiş,  Mustafa Kemal’e karşı muhalefet artmış, meclisin Kayseri’ye taşınması gündeme getirilmiştir. Yaşanan bu sert tartışmalardan sonra Mustafa kemal’i hem destekleyenler, hem de eleştiren tüm milletvekilleri oybirliğiyle Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini vermişlerdir.

Mustafa Kemal’in muhaliflerinin, meclisin tüm yetkilerinin devredilmesi anlamına gelen “Başkomutanlık” yetkisinin Mustafa Kemal’e verilmesini desteklemelerinin asıl amacı nedir?

a)     Mustafa Kemal’in başarılı olacağına inanmaları

b)     Olası bir başarısızlığın tüm sorumluluğunu Mustafa Kemal’e yüklemek istemeleri

c)     Mustafa Kemal’i meclisten uzaklaştırmak istemeleri

d)     Mustafa Kemal’in onları ikna etmesi

 

19.   “Siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz.”

Mustafa Kemal, İsmet İnönü’ye yukarıdaki sözü hangi olay üzerine söylemiştir?

a)     Londra Konferansının dağılması

b)     II. İnönü Savaşı’nın kazanılması

c)     Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması

d)     Sakarya Savaşı’nın kazanılması

 

20.   “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır, Vatanın her karış toprağı ….”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşları sırasında söylediği ve dünya savaş tarihine geçen bu sözünün devamı hangi maddede verilmiştir?

a)     ...kutsaldır ve terk edilemez.

b)     ...vatandaşın kanıyla sulanmıştır.

c)     …vatandaşın kanına muhtaçtır.

d)     …vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

 

 

 

21.   I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.

b) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.

c) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.

d) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür

 

22.   İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda  Yunanistan’a verilmiştir. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a)     İzmir’in stratejik öneminin azaldığının

b)     Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.

c)     İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının

d)     Yunanistanı korumak istediğinden

 

23.   Aşağıdakilerden hangisi ayaklanmalara karşı TBMM’ nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?  

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması                

B) İstanbul Hükümeti’ nin fetvasına karşı fetvalar hazırlanması 

C) İstiklâl Mahkemeleri’nin kurulması                             

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

 

24.   1.Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması

2. Londra Konferansına TBMM’nin de çağrılması

3. Ankara Antlaşması’nın imzalanması

Gelişmelerinin, sırasıyla aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir?

                        1                              2                       3         

A)         I.İnönü                       II. İnönü           Sakarya

B)         Eskişehir Kütahya      I.İnönü             Sakarya

C)         I.İnönü                      Sakarya             B.Taarruz

D)         II. İnönü                    Sakarya             B.Taarruz

 

25.   İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirerek Türklere kabul ettirebilmek için Londra Konferansını tertip etmişler, konferansa Türk tarafından hem İstanbul Hükümeti’ni, hem de TBMM’yi davet etmişlerdir. İtilaf devletlerinin böyle yapmalarındaki asıl neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Her iki tarafın görüşlerinden faydalanmak

b)     Türklere çok değer verildiğini göstermek

c)     Biri gelmezse diğeriyle konferansı toplamak

d)     Türk tarafını birbirine düşürmek

 

 26 Mustafa Kemal Londra Konferansından hiçbir sonuç alınamayacağını bildiği halde, bir takım amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle konferansa katılmaya karar vermiştir. Konferans toplandıktan bir süre sonra hiçbir sonuç alınamadan dağılmıştır.

Bu durum, Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

a)     Mantıklılık

b)     İleri görüşlülük

c)     Vatan millet sevgisi

d)     Siyaset bilgisi1.     I. Dünya Savaşı’nda Doğu’da Ruslarla savaşılmış, Rusya’da ihtilal olması üzerine 1917’de Rusya,  Osmanlı Devletiyle “Brest Litovsk Antlaşması”nı imzalayarak, savaştan çekilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda ise Doğu Cephesi’nde yine savaşlar olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşılmıştır?

a)     Rusya                                   c) Gürcistan

b)     Ermenistan                          d) Azerbaycan

 

2.     — İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

— Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı.

— Başkomutanlık yasası çıkarıldı.

Verilen gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda yaşanmıştır?

A) Sakarya Meydan Muharebesi                    B) İnönü Savaşları

C) Kütahya – Eskişehir                                     D) Büyük Tarruz

 

3.     Tekalif-i Milliye emirleri, kurtuluş savaşında yaptığımız iki savaşta başarılı olmamızda önemli rol oynamıştır. Bu emirlerin katkılarıyla kazanılan iki savaş, hangisinde verilmiştir?

a) I. Ve II. İnönü Savaşları

b) Eskişehir-Kütahya Savaşları

c) Sakarya -Büyük Taarruz

d) Büyük Taarruz- I. İnönü Savaşı

 

4.     Düzenli ordunun Batı Cephesindeki ilk başarısı olan I. İnönü Savaşının çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A) Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi

B) İsmet Paşa generalliğe yükseldi.

C) İstiklal Marşı kabul edildi.

D) Kurtuluş Savaşı kazanıldı

 

5.     Aşağıdakilerden hangisinde, Fransızlar tarafından işgal edilen şehirler birlikte verilmiştir?

a)     Adana,Urfa, Konya,Mardin, Siirt

b)     Diyarbakır, Maraş, Kayseri, Kars, Trabzon

c)     Urfa, Antep, Mersin, Adana, Maraş

d)     Mersin, Diyarbakır, Van, Elazığ, Bitlis

 

6.     Kurtuluş Savaşı’nda güney Cephesi’nde düzenli ordu mücadele etmemiş, yerli halk tarafından kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri düşmanı bölgelerinden çıkarmayı başarmışlardır. Bu cephede üstün fedakârlık ve başarılar gösteren bazı şehirlere, daha sonra TBMM tarafından unvan verilerek ödüllendirilmişlerdir. Kendilerine unvan verilen şehirlerarasında hangisi gösterilemez?

a)     Diyarbakır                                    c) Maraş

b)     Antep                                            d) Urfa

 

7.     I. İnönü Zaferi’nden sonra Londra’da İstanbul Hükümeti ve TBMM Hükümetinin davet edildiği bir konferans düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı’nın toplanma amacıdır?

A) Sevr Barış Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek           

B) Misakımilli’yi tanımak

C) TBMM Hükümetini resmen tanıtmak                               

D) Kurtuluş Savaşı’nı sonlandırmak

 

8.     Yasama, yürütme ve yargı güçlerini ilk TBMM kendi elinde toplamıştır.”

 Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması ilkesine ne ad verilir?

A) Güçler Birliği                                  B) Başkomutanlık              

C) Meclis Sistemi                                               D) Meclis hükümeti

9.     –İnönü Savaşları

-Sakarya Savaşı

-Büyük Taarruz

Yukarıda Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığımız bazı savaşlar verilmiştir.Bu savaşlar aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır?

a)     Kuzey Cephesi                           b) Batı Cephesi

c)    Güney Cephesi                           d) Doğu Cephesi

 

10.

I.               Mudanya Ateşkes Antlaşması

II.             Eskişehir Kütahya Savaşları

III.            Büyük Taarruz

IV.            Sakarya Meydan Muharebesi

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-II-III-IV             b) II-IV-III-I             c) IV-I-II-III             d) IV-III-II-I

 

11.   TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldıktan sonra yurdun işgalden kurtarılması için gerekli çalışmaları yapmış, düzenli orduyu kurmuş ve itilaf devletleri tarafından desteklenen Yunan kuvvetlerine karşı Batı Cephesinde mücadele etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, kurtuluş savaşı sırasında TBMM’nin yaptığı çalışmalardan biri değildir?

a)     Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamak

b)     Misak-ı Milliyi kabul etmek

c)     Teşkilatı Esasiyeyi (ilk anayasa) kabul etmek

d)     İstiklal Mahkemelerini kurmak

 

12.   Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği savaşın en hararetli günlerinde eğitimle ilgili bir kongre toplanmasına ve çok ciddi sorunların tartışılmasına karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında böyle bir kongrenin gerçekleşmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Anadolu’da yabancı okulların faaliyetlerine son verilmeye çalışıldığının

b ) Türk eğitiminin amacının ve metodunun nasıl olması gerektiğinin belirlendiğinin

c) Eğitimin temel ilkelerinin belirlendiğinin

d) Türk Devleti’nin eğitim ve kültüre ne derecede önem verdiğinin

 

13.   Başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal, her söylediği kanun yerine geçecek şekilde yetki sahibi olmuştur. Mustafa Kemal, Başkomutanlık yetkisini almakla hangi kurumun tüm yetkilerini elinde toplamıştır?

a)     Kuvayı Milliye

b)     TBMM

c)     Heyeti Temsiliye

d)     Meclisi Mebusan

 

14.   Fransızlar, Sakarya Savaşı’nın kazanılması üzerine TBMM’yle barış yollarını aramış, imzaladığı antlaşmayla da işgal bölgelerini tamamen boşaltmıştır.

Fransızların işgal bölgelerini boşaltmak üzere imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidr?

a)     Ankara Antlaşması

b)     Lozan Antlaşması

c)     Gümrü Antlaşması

d)     Mudanya Antlaşması

 

15.   Doğu Cephesiyle ilgili imzalanan antlaşmalar arasında hangisi yoktur?

a)     Gümrü Antlaşması                     c) Moskova Antlaşması

b)     Kars Antlaşması                         d) Ankara Antlaşması

 

 

 

Arkadaşlar Kurtuluş savaşının devam ettiği dönemlerde Urfa, Antep ve Maraş yöreleri düzenli ordu ile değil, bizzat bölgesel direniş güçleri ile kurtarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


16. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fransızların Türklerle mücadeleyi ciddiye almadıklarının

b) Türk Milletinin esir yaşamayı hazmedemediğinin

c) Ordu içinde görüş ayrılıkları olduğunun

d) Düzenli orduya gerek olmadığının

17.    Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı

 yazdıktan sonra marşın yeniden yazılması için gelen teklifler üzerine “Allah bu millete  bir daha İstiklal marşı yazdırmasın” demiştir.

Mehmet Akif bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

a)     Sadece bağımsız devletlerin İstiklal marşının olduğunu

b)     İstiklal marşını yazmanın kolay olmadığını

c)     Milli marşın değiştirilmemesi gerektiğini

d)     Bağımsızlık mücadelesi yapılırken büyük sıkıntılar yaşandığını

Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

Lozan Barış Antlaşması

 

 

 


18.   Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalarla ilgili doğru bir bilgidir?

A) Yeni Türk Devletinin resmi varlığını onaylamışlardır.

B) Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalardır.

C) I. Dünya Savaşı’nın sonucunda imzalanmıştır.

D) Türkiye’nin işgaline zemin hazırlamıştır.

 


19.   Kurtuluş Savaşı sırasında Batı cephesinde 5 farklı savaş yapılmış, son yapılan Büyük Taarruzla Yunan orduları perişan edilerek, büyük çoğunluğu yok edilmiş, canını kurtarmaya çalışan bazıları kaçmaya çalışırken denizde boğularak can vermiş, Yunanlılar, tamamen Anadolu’dan çıkartılmıştır.

Büyük Taarruz sırasında bizzat M.Kemal idaresinde 30 Ağustos tarihinde yapılan ve Yunan ordusunun büyük bölümünün yok edildiği savaş hangisidir?

a) Eskişehir-Kütahya Savaşları                        b) II. İnönü Savaşı

c) Başkomutanlık Meydan Muharebesi          d) Sakarya Savaşı

 

20.   Aşağıda Birinci İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan kuvvetlerine ait askeri bilgiler içeren tablo verilmiştir.

Birlikler

Subay

Er

Tüfek

Top

TÜRK

417

8500

600

28

YUNAN

472

15.816

12.500

72

 

Tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Türkler daha fazla kayıp vermiştir.

B) Yunan kuvvetleri her açıdan üstündür.

C) İngilizler Yunanlıları desteklemektedir.

D) Savaşı Türkler kazanmıştır.

 

21.   Aşağıdakilerden hangisi, Tekalif-i Milliye emirleri arasında yoktur?

a)     Halk, elindeki silah ve cephaneyi orduya teslim edecek

b)     Kimse evinden dışarı çıkmayacak

c)     Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak

d)     Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak

 

22.   Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra yönettiği savaşlar, hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) II. İnönü -Sakarya

b) Eskişehir-Kütahya-Büyük Taarruz

c) Sakarya- I. İnönü

d) Büyük Taarruz- Sakarya

 

23.    

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!

Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sırasında kazanılan Dumlupınar zaferinden sonra yukarıdaki emri vermekle neyi amaçlamıştır?

A)    Düşmanı Anadolu’dan tamamen temizlemeyi

B)    Milli Egemenliği sağlamayı

C)    Akdeniz’i Türk gölü haline getirmeyi

D)    Yeni bir savaş için zaman kazanmayı

 

24.   Kurtuluş mücadelemizde kazandığımız savaşlar:

I.İnönü     

II. İnönü

    ?

Sakarya    

 


II   +                 +                  +                

 

 

(?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Eskişehir-Kütahya                 C) Mudanya

B)    Büyük Taarruz                       D) I.Balkan

 

25.    Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.”.

M. Kemal, bu sözü hangi savaş sırasında söylemiştir?

a)     İnönü Savaşları

b)     Eskişehir-Kütahya Savaşları

c)     Sakarya Savaşı

d)     Büyük Taarruz

 

 

 

 

<> Mustafa Kemal Londra Konferansından hiçbir sonuç alınamayacağını bildiği halde, bir takım amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle konferansa katılmaya karar vermiştir. Konferans toplandıktan bir süre sonra hiçbir sonuç alınamadan dağılmıştır.

TBMM’nin bu konferansa katılmakla ulaşmak istediği amaçlar arasında hangisi yoktur?

a)      Türklerin haklılığını tüm dünyaya duyurmak

b)      Misakı Milliyi tanıtmak

c)      Aleyhimizde yapılan propagandaları etkisiz hale getirmek

d)      Saltanatı kaldırmak

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mmm , 27.12.2016, 18:51 (UTC):
Cevaplar yikmu çok acil lazimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=