SOSYAL BİLGİLER - ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1. Osmanlı Devletinde farklı din, ırk ve milletten insanların bir arada barış ve huzur içinde yaşabilmeleri, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

   A) Ticaret yollarına hakim olmasının

   B) Devletin sınırlarının 3 ayrı kıtaya ulaşmasının

   C) Hoşgörülü yönetim anlayışının

   D) İslam dünyasının lideri olmasının

 

2) Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından doğumunun yıldönümünde anılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?

A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması

B) Dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi

C) Çağdaş astronominin temellerini atması

D) Matematik,Coğrafya gibi alanlarda eserler vermesi

 

3) Reform, 16.yüzyıl boyunca kilisenin baskıları nedeniyle Almanya’da başlayıp,  tüm Avrupa’yı etkileyen ve mezhep birliğinin bozulmasına yol açan dinsel bir harekettir.

Bu paragraftaki bilgilere bakarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Reformun ne zaman ortaya çıktığı

B) Reformun nerelerde etkili olduğu

C) Reformun sonuçları

D) Reformun Osmanlı Devletine etkileri

 

4)Tımarlı Sipahiler, Osmanlı Devletinde,Tımar Sisteminin en önemli görevlileridir.Tımar sahipleri tarafından hazırlanan Tımarlı Sipahiler, barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar, savaş zamanında ise merkezi orduya katılarak savaşa giderlerdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Tımarlı Sipahilerin görevlerinden biri değildir?

A)Savaş zamanında savaşa katılmak

B)Ülke yönetimi ile ilgili kararlar almak

C)Orduya asker yetiştirmek

D)Bulundukları yerin güvenliğini sağlamak

 

5)Osmanlı Devletinde, özellikle Fatih döneminde Ali Kuşçu’nun çalışmalarıyla gelişme gösteren kurumlar hangileridir?

A) Medrese             B) Kervansaray              C) Darüşşifa                  D) Cami

 

6) Tarih araştırmalarının en önemli ayağını, eskiden yaşayan insanların yaşantıları ve yapıp-ettikleridir. Eski insanların yaşantılarının, gelenek ve göreneklerinin günümüze ulaşmasını sağlayan icat hangisi olabilir?

A) Takvim      B) Matbaa      C) Yazı        D) Tekerlek

 

7)

—Türklerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

—Rumlar ve Ermeniler ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

—İpekli kumaşlara önem verilmiştir.

 

 Yanda Venedikli bir gezgin olan Marco Polonun sözleri verilmiştir. Bu bilgilere dayanarak, Anadolu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Farklı milletler bir arada yaşamıştır.  

B)Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.

C)Ekonomik değeri yüksek olan ürünlere önem verilmiştir.

D)Ticari faaliyetler sadece Müslümanların elindedir

 

8) Osmanlı’da ilk matbaa, 18. Yüzyılda Lale Devrinde kurulmuştur. İlk matbaanın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Evliya Çelebi   B)3.Selim             C)Barbaros Hayrettin Paşa              D)İbrahim Müteferrika

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir?

a) Avrupa’ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri Osmanlı Devleti’nde uygulamaları

b) İstanbul’da Avrupa’dan getirtilen matbaanın kurulması

c) Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter marşından etkilenmeleri

d) Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam tarzının rağbet görmesi

 

10) Bizler koloniler kurarak ticaret yaptık. Bu ticaretler esnasında camı keşfettik.”

Yanda bahsedilen uygarlık hangisidir?

a)Yunan                                                           b)Fenike

c)Roma                                     d)Mısır

 

Harezmî

Uluğ Bey

Takiyyüddin

Galileo

11) Astronomi bilimine katkı sağlayan bilim adamlarından bazıları...                                        

 

 

Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir?

A)Galileo        B) Uluğ Bey      C) Harezmi     D) Takiyyüddin

 

12). Osmanlım Devleti’nde 1575 -1580 tarihleri arasında ilk rasathaneyi(Gözlem evi) kim kurdu?

                                                            

      (Rasathane)                    a)BİRUNİ              b)İBNİ HEYSEM         c)ALİ KUŞÇU                       d)TAKİYÜDDİN

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde çiftçilere ucuz kredi sağlamak amacıyla kurulan bankadır? ( 3 Puan )

  A) Ziraat Bankası            B) Türkiye İş Bankası

  C) Vakıflar Bankası         D) Halk Bankası

 

14) Aşağıdakilerden hangisinde matbaanın katkısı yoktur?

A)Çok sayıda kitap basılması

B)Okuma oranında artışların yaşanması

C)Ulaşımın daha kolay olması

D)Her türlü bilgiye kolay ulaşılabilmesi

 

15) II. Mahmut, “ Ben, tebaamdan Müslümanı  mescidde, Hristiyanı kilisede, Yahudiyi havrada görmek isterim!” demiştir.

    Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Hoşgörülü olunduğu                    

b) Osmanlı’da farklı inanışlara sahip insanların olduğu

c) İnançlarında herkesin özgür davrandığı              

d) Herkese ibadet etmesi için baskı yapılmaktadır

 

16) –Çicek aşısının uygulanması

    -İlk itfaiye teşkilatının kurulması

    -Avrupaya elçiler gönderilmesi

    Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki dönemlerden hangisinde olmuştur?

a)Lale devri                           b)Tanzimat dönemi 

c)Tanzimat fermanı                d)Islahat fermanı

 

17) Matbaanın icadı aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

A) Düşüncenin yayılmasını              B) Savaşların gelişmesini

C) Okuma oranının artmasını          D) Bilgi aktarımını

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: YOK, 02.04.2016, 08:57 (UTC):

Yorumu gönderen: EBEN, 11.02.2014, 15:11 (UTC):
BOK GİBİ SİTE

Yorumu gönderen: İMRAN, 08.05.2013, 16:26 (UTC):

Yorumu gönderen: ziyaretçi, 07.05.2013, 11:06 (UTC):
ne biçim bir site ya bir işe yaramadınız

Yorumu gönderen: 123, 14.04.2013, 08:18 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=