SOSYAL BİLGİLER - 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

Çin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur

Bu kanalın açılmasıyla Akdeniz limanları tekrar önem kazanmıştır

Feodalitenin yıkılmasına ve güçlü krallıkların kurulmasına neden olmuştur.

Avrupalı devletlerin doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek için çıktıkları seferlerdir

İlk çağda Lidyalıların yaptığı Anadolu-Mezopotamya arasında etkileşim sağlayan ticaret yoludur.

Mısırlılar ile Hititler arasında yapılan tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.

1831 yılında yayımlanmaya başlayan ilk Osmanlı gazetesidir.

M.Ö. 5000 yıllarında Sümerler tarafından kullanıldığı tespit edilen ve günümüzde kara ulaşımının gelişmesinde önemli bir yeri olan bir buluş

Eski Türk Devletlerinde Tantı tarafından verildiğine inanılan inanış.

Tarihin başlangıcı sayılan icat                                                                                                                                         

)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının çıkış bahanesidir?
    a)Fransa’nın Maden kömür yatağı olan Alsas-Loreni alma isteği
    b)Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
    c)Goben ve Breslav gemilerinin satın alınarak Rus limanlarını bombalaması
         d)Milliyetçilik akımının etkileri
2)Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
    a)Almanya       b)Bulgaristan         c)Rusya       d)Osmanlı
3)Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde hangisi etkili değildir?                                               
    a)Almanya’nın kazanacağı inancı             b)Kaybettiğimiz toprakların İtilaflar elinde olması
    c)İtilaf devletlerinin kabul etmemesi        c)Rusya’nın Osmanlıya saldırması
4)Almanya, Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istemiştir                                                                                          Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerinin sebeplerinden biri değildir?
    a)Halifelikten yararlanma isteği               b)Süveyş kanalını kapama isteği
    c)Osmanlının silah gücünden yararlanma isteği         d)Savaşı geniş alana yayma isteği
5)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yardım ettiği cephelerden değildir?
    a)Makedonya         b)Galiçya         c)Romanya           d)Kanal
6)Aşağıdakilerden hangisi Rusların saldırısı ile açılan cephedir?
     a)Çanakkale          b)Kafkas          c)Kanal         d)Irak
7)Osmanlı devleti I. Dünya Savaşında hangi ateşkes anlaşmasını yapmıştır ?
    a)Mondros            b)Paris            c)Sevr            d)Lozan
8)Almanya hangi barış anlaşmasını yapmıştır.?
   a)Versay               b)Sen Jermen c)Triyanon     d)Nöyyi
9)Mondros ateşkes anlaşmasının en önemli maddesi hangisidir?
   a)İtilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek(7. Madde)
   b)Vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24. Madde)
   c)Boğazlar itilaf Devletleri denetimine verilecek
   d)Demiryolları, tüneller, haberleşme istasyonları,silahlar, limanlar itilaflara verilecek
10Divanda alınan karaların dine  uygun olup olmadığına kim karar verirdi?
   a)Kazasker          b)Defterdar    c)Şeyhülislam      d)Nişancı
11)Aşağıdaki gelir kaynaklarından hangisi Osmanlı hazinesine girmezdi?
   a)Maden tuzla geliri     b)Vakıf geliri      c)Gümrük geliri      d)Dirlik toprağından alınan vergilerin geliri
12)Aşağıdakilerden hangisi Divanın üyelerinden değildir?
   a)Kazasker        b)Nişancı          c)Şeyhülislam      d)Subaşı
13)Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerlerinden değildir?
   a)Yeniçeriler    b)Cebeciler        c)Akıncılar          d)Humbaracılar
14)Hangi divan üyesi mali işlere bakar ve gelir giderleri kontrol ederdi?
   a)Defterdar      b)Kazasker         c)Nişancı             d)Veziriazam
15)Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?
   a)Has                b)Zeamet           c)Mülk                d)Tımar
16)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının hazineden para vermeden oluşturduğu askerlerdir?
   a)Yeniçeriler     b)Tımarlı sipahiler    c)Sağ ulufeciler    d)Sağ garipler
17)Osmanlıda resim sanatının yasak olmasından dolayı hangi sanat dalı gelişmiştir?
   a)Çinicilik         b)Nakkaşlık              c )Minyatür          d)Oymacılık
18)Aşağıdaki devletlerden hangisinin Türkiye’ye sınırı yoktur?
  a)Gürcistan       b)İran          c)Azerbaycan –Nahçıvan    d)Türkmenistan
19)Aşağıdakilerden hangisi Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinden değildir?
  a)Azerbaycan    b)Kazakistan       c)Türkmenistan      d)Moğolistan
20)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini hangi devlet kendine bağlamak istemektedir?
  a)Yunanistan       b)İngiltere         c)Suriye                d)Bulgaristan

1)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının çıkış bahanesidir?
    a)Fransa’nın Maden kömür yatağı olan Alsas-Loreni alma isteği
    b)Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
    c)Goben ve Breslav gemilerinin satın alınarak Rus limanlarını bombalaması
         d)Milliyetçilik akımının etkileri
     2) I. Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan savaşına katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sırbistan b)Karadağ c)Romanya d)Arnavutluk
3)Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde hangisi etkili değildir?                                               
    a)Almanya’nın kazanacağı inancı             b)Kaybettiğimiz toprakların İtilaflar elinde olması
    c)İtilaf devletlerinin kabul etmemesi        c)Rusya’nın Osmanlıya saldırması
4)Almanya, Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istemiştir                                                                                          Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerinin sebeplerinden biri değildir?
    a)Halifelikten yararlanma isteği               b)Süveyş kanalını kapama isteği
    c)Osmanlının silah gücünden yararlanma isteği         d)Savaşı geniş alana yayma isteği
5) İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatının kesilmesi için açılan cephe hangisidir?
    a)Kafkas b)Suriye c)Kanal d)Galiçya
 6)1878 Berlin anlaşması ile bazı balkan devletleri bağımsızlık kazanmıştır. Hangisi bunlardan değildir?
     a)Sırbistan        b)Romanya       c)Karadağ           d)Arnavutluk
7)Osmanlı devleti hangi savaşta  düşman ile sadece kendisi  savaşmıştır.
   a)Kırım Harbi(1853-1856)  b)93 Harbi(!877-1878)    c). II. Balkan savaşı   d)I. Dünya savaşı
8)Fransız ihtilalinin yaymış olduğu akımlardan hangisi Osmanlıyı çok etkilemiştir?
    a)Milliyetçilik      b)Eşitlik         c)Adalet            d)Laiklik
9)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
   a)Osmanlı devleti İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatını kesmek için Çanakkale cephesini açtı.
   b)Tanzimat fermanı halkın baskısı ile ilan edilmiştir
   c)I. Meşrutiyeti  Jön Türkler(Genç Osmanlılar) ilan etmiştir
   d)Kavalalı Mehmet Ali isyanında Osmanlıya İngiltere yardım etti.
10)Osmanlıda fethedilen toprakları defterlere kaydeden divan üyesi kimdir
   a)Kazasker          b)Defterdar    c)Şeyhülislam      d)Nişancı
11)Aşağıdaki gelir kaynaklarından hangisi Osmanlı hazinesine girmezdi?
   a)Maden tuzla geliri     b)Vakıf geliri      c)Gümrük geliri      d)Halktan alınan vergilerin geliri
12)Aynı meslekle uğraşanların oluşturduğu dayanışma derneğine ne denirdi?
   a)Enderun  b)Lonca     c)Divan    d)Medrese
13) Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
    a)Almanya       b)Bulgaristan         c)Rusya       d)Osmanlı
14)Hangi divan üyesi adalet işlerine  bakardı?
   a)Defterdar      b)Kazasker         c)Nişancı             d)Veziriazam
15)Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?
   a)Has                b)Zeamet           c)Mülk                d)Tımar
16)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının hazineden para vermeden oluşturduğu askerlerdir?
   a)Yeniçeriler     b)Tımarlı sipahiler    c)Sağ ulufeciler    d)Sağ garipler
17)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   a)Osmanlıya karşı milliyetçilik akımı etkisi ile ilk Sırplar isyan etti
   b) Tanzimat fermanı yalnız azınlıklara yayınlanmıştır 
   c)Yeniçerileri II. Mahmut kaldırdı
   d) Osmanlı devleti 1856 Paris anlaşması ile Avrupa devleti sayıldı ve toprakları garanti altına alındı.
18) Osmanlı Devleti’nde resim yerine geliştirilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
    a)Nakkaşlık            b)Çinicilik            c)Hat             d)Minyatür
19) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yardım ettiği cephelerden değildir?
    a)Makedonya         b)Galiçya         c)Romanya           d)Kanal
20) Osmanlıda hristiyan erkek çocuklarının askere gitmeme karşılığı verdiği vergiye ne denirdi
a)Haraç  b)Cizye   c)Öşür   d)Cebelü

1)   Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
a)Uşi Antlaşması  b)Atina Antlaşması c)İstanbul Antlaşması d)Roma Antlaşması
2)    II. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisi ile savaşmıştır?
a)Romanya           b)Yunanistan  c)Bulgaristan        d)İtalya
3)   Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının çıkış bahanesidir?
    a)Fransa’nın Maden kömür yatağı olan Alsas-Loreni alma isteği
    b)Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
    c)Goben ve Breslav gemilerinin satın alınarak Rus limanlarını bombalaması
         d)Milliyetçilik akımının etkileri
4)   Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde hangisi etkili değildir?                                               
    a)Almanya’nın kazanacağı inancı             b)Kaybettiğimiz toprakların İtilaflar elinde olması
    c)İtilaf devletlerinin kabul etmemesi        c)Rusya’nın Osmanlıya saldırması
5)   Almanya, Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istemiştir                                                                                          Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerinin sebeplerinden biri değildir?
    a)Halifelikten yararlanma isteği               b)Süveyş kanalını kapama isteği
    c)Osmanlının silah gücünden yararlanma isteği         d)Savaşı geniş alana yayma isteği
6)   İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatının kesilmesi için açılan cephe hangisidir?
    a)Kafkas b)Suriye c)Kanal(Suveyş) d)Galiçya
7)   Mondros ateşkes anlaşmasının en önemli maddesi hangisidir?
   a)İtilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek(7. Madde)
   b)Vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24. Madde)
   c)Boğazlar itilaf Devletleri denetimine verilecek
   d)Demiryolları, tüneller, haberleşme istasyonları,silahlar, limanlar itilaflara verilecek
   Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
    a)Almanya       b)Bulgaristan         c)Rusya       d)Osmanlı     
9)   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yardım ettiği cephelerden değildir?
    a)Makedonya         b)Galiçya         c)Romanya           d)Kanal
10)   Almanya hangi barış anlaşmasını yapmıştır.?
   a)Versay               b)Sen Jermen c)Triyanon     d)Nöyyi
11)   Osmanlıda fethedilen toprakları defterlere kaydeden divan üyesi kimdir
   a)Kazasker          b)Defterdar    c)Şeyhülislam      d)Nişancı
12)   Aşağıdaki gelir kaynaklarından hangisi Osmanlı hazinesine girmezdi?
   a)Maden tuzla geliri     b)Vakıf geliri      c)Gümrük geliri      d)Ganimetlerin beşte biri
13)   Aşağıdakilerden hangisi Divanın üyelerinden değildir?
   a)Kazasker        b)Nişancı          c)Şeyhülislam      d)Subaşı
14)   Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerlerinden değildir?
   a)Yeniçeriler    b)Cebeciler        c)Akıncılar          d)Humbaracılar
15)   Hangi divan üyesi adalet işlerine  bakardı?
   a)Defterdar      b)Kazasker         c)Nişancı             d)Veziriazam
16)   Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?
   a)Has                b)Zeamet           c)Mülk                d)Tımar
17)   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının hazineden para vermeden oluşturduğu askerlerdir?
   a)Yeniçeriler     b)Tımarlı sipahiler    c)Sağ ulufeciler    d)Sağ garipler
18)   Aşağıdakilerden hangisi divanda alınan kararların din açısından uygunluğuna fetva veren divan üyesidir?
a)Defterdar  b)Seyhülislam c)Nişancı  d)Vezir
19)    Osmanlılarda ticaret  tarım ve hayvancılıkla  uğraşan bütün halka verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Öşür    b)Ulufe    c)Reâyâ    d)Tımar
20)   Osmanlıda hristiyan erkek çocuklarının askere gitmeme karşılığı verdiği vergiye ne denirdi
a)Haraç  b)Cizye   c)Öşür   d)Cebelü

)Aşağıdakilerden hangisi Çin sınırları içerisindedir?
a)Özbekistan              b)Doğu Türkistan      c)Nahcivan       d)Karadağ

2)Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
a)Özbekistan-Taşkent               c)Kırgızistan-Bişkek
b)Türkmenistan-Aşkabat         d)Azerbaycan-Nahcivan

3)Aşağıdakilerden hangisi bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden değildir?
a)Afganistan           b)Türkmenistan         c)Kırgızistan        d)Özbekistan

4)Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacına ne ad verilir?
a)Megalo idea             b)EOKA             c)Enosis            d)Arz-ı Mev’ud

5)Tarihte,Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara ne ad verilmiştir?
a)Mezopotamya              b)Çukurova              c)Maveraünnehir           d)Kapadokya

6)Aşağıdakilerden hangisi bize komşu olmayan bir ülkenin başkentidir?
a)Sofya                 b)Şam             c)Atina             d)Kabil

7)Caber kalesi hangi ülkededir?
a)İran             b)Suriye            c)Irak            d)Yunanistan

8)Aşağıdakilerden hangisi  Azerbaycan sınırları içinde yer alan özerk cumhuriyettir?
a)Tiva                     b)Saha                   c)Dağlık Karadağ           d)Makedonya

9)Kazakistan’da bulunan Türk dünyasının ortak üniversitesi konumundaki üniversitenin adı nedir?
a)Kaşgarlı Mahmud              b)Ahmet Yesevi            c)Edip Ahmed    d)Yusuf Has Hacib

10)K.K.T.C kaç yılında kuruldu?
a)1982              b)1983             c)1884               d)1999

11)Silah yapımıyla sorumlu ocak hangisidir?
a)Humbaracılar               b)Lağımcılar             c)Topçular          d)Cebeciler

12)Osmanlılarda mahkeme başkanlarına ne ad verilirdi?
a)Müderris                b)Kazasker              c)Kadı          d)Müftü

13)”Kitab-ı Bahriye” kimin eseridir?
a)Piri Reis                  b)Ali Kuşçu         c)Seydi Ali Reis           d)Yunus Emre

14)Gelirleri direk olarak devlete kalan topraklara ne ad verilir?
a)Paşmaklık               b)Mukataa            c)Yurtluk             d)Ocaklık

15)Aşağıdakilerden hangisi devlet topraklarından değildir?
a)Has              b)Zeamet                c)Vakıf              d)Tımar

16)Padişah adına devlet işlerini kim yürütürdü?
a)Şeyh’ül islam             b)Müderris                c)Nişancı           d)Vezir-i azam

17)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?
a)Kral                 b)Bey                c)Gazi                 d)Hüdavendigar

18)Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yere ne ad verilir?
a)Enderun                 b)Divan-ı Hümayun    c)Divan-ı Hikmet       d)Hükümet

19)Sınır boylarında düşman hakkında bilgi toplamak,orduya yol açmak ve fırsatını bulduğunda saldırı düzenlemek ile görevli askerlere ne ad verilirdi?
a)Şövalye                b)Sipahi             c)Akıncı               d)Fedai

20)Medrese hocalarına ne ad verilirdi?
a)Öğretmen             b)Muallim           c)Müdür           d)Müderris

1.Osmanlılarda meclis ilk defa ne zaman açılmıştır?
      a)I.Meşrutiyet       b)Tanzimat Fermanı         c)II.Meşrutiyet      d)Islahat Fermanı
    2.Aşağıdaki olaylardan hangisi II.Mahmut zamanında olmuştur?
      a)Tanzimat Fermanı’nın ilanı             c)Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
      b)Kabakçı Mustafa ayaklanması        d)Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
    3.Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Kazasker       b)Defterdar      c)Nişancı           d)Reis’ül-Küttap
    4.17. yy’da dışişleri bakanı göreviyle divan üyesi haline gelen devlet görevlisi hangisidir?
      a)Nişancı          b)Yeniçeri Ağası        c)Defterdar           d)Reis’ül-Küttap
    5.Osmanlı Devleti’nde hazinenin gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
      a)Ganimet        b)Öşür                c)Cülus             d)Orman
    6.Osmanlı Devleti’nde sınırları korumakla görevli askerlere verilen araziye ne ad verilirdi?
      a)Vakıf             b)Mukataa          c)Ocaklık          d)Yurtluk
    7.Sadrazamlar hangi padişahtan itibaren divana başkanlık etmeye başlamışlardır?
      a)II.Mahmut            b)I.Mehmet             c)I.Süleyman          d)II.Mehmet
    8.Osmanlı Devleti’nde Müslüman halkın elde ettiği ürün karşılığı devlete verdiği vergiye ne ad verilirdi?
      a)Cizye           b)Öşür                    c)Haraç              d)Ocaklık
    9.Osmanlı Devleti’nde resim yerine geliştirilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Nakkaşlık            b)Çinicilik            c)Hat             d)Minyatür
   10.Osmanlı Devleti’nde ilk medrese nerede yaptırılmıştır?
      a)İznik             b)İstanbul           c)Bursa               d)Konya
   11.Yeniçeri Ocağı hangi padişah zamanında kaldırılmıştır?
      a)II.Mehmet         b)III.Selim          c)II.Mahmut          d)II.Osman
   12.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde imtiyazlı eyaletlerdendir?
      a)Diyarbakır         b)Kırım             c)Cezayir           d)Tunus
   13.I.Balkan Savaşı’na katılmadığı halde II.Balkan Savaşı’na katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Bulgaristan         b)Sırbistan        c)Yunanistan           d)Romanya
   14.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalardan değildir?
      a)Londra               b)Versay               c)Nöyyi                d)Triyanon
   15.I.Balkan Savaşı sonrası imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
      a)İstanbul              b)Atina               c)Londra              d)Uşi
   16.II.Meşrutiyet’i kaldırmaya yönelik olan isyan aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Ahmet Paşa İsyanı        b)31 Mart İsyanı      c)Patrona Halil İsyanı      d)Şeyh Sait İsyanı
   17.Avrupa örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar ne zaman yapılmıştır?
      a)Lale Devri       b)III.Selim        c)II.Mahmut          d)Tanzimat
   18.Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
      a)Karlofça Antlaşması   b)Yaş Antlaşması     c)Ziştovi Antlaşması      d)Prut Antlaşması
   19.Osmanlı Devleti’nin 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlük hangi antlaş
ma ile sona ermiştir?
      a)Vasvar Antlaşması      b)Karlofça Antlaşması     c)Zitvatoruk Antlaşması    d)Prut Antlaşması
   20.Osmanlı Devleti’nin 18.yy’da imzaladığı en kârlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Belgrat Antlaşması     b)Prut Antlaşması        c)Hotin Antlaşması       d)Yaş Antlaşması

1-Osmanlı devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp savaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?
a) Londra antlaşması   b)Uşi antlaşması
c)Atina antlaşması       d)İstanbul antlaşması
2-Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşının başlangıcında ittifak devletleri tarafında yer alırken, daha sonra saf değiştirerek itilaf devletleri tarafına geçmiştir?
a)Almanya               b)Avusturya-Macaristan
c)Bulgaristan           d)İtalya 
3-I. Dünya savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Almanya’nın Fransa’ya ait olan Alsas- Loren bölgesini ele geçirmesi.
b) Rusya’nın Avusturya Macaristan imparatorluğuna savaş açması.
 c) İngiltere’nin Mısır’ı kesin olarak işgal ettiğini bildirmesi
d) Avusturya- Macaristan veliaht’ının sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
4-Osmanlı devleti I. Dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?
a) Kafkas Cephesinde  b)Çanakkale Cephesinde
c) Irak Cephesinde      d)Kanal Cephesinde
5-Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
  -Osmanlı devletinin bu cephede galip gelmesi Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesine sebep olmuştur.
Yukarı da özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir. 
a) Hicaz- Yemen cephesi  b) Galiçya cephesi
c) Irak Cephesi                  d) Çanakkale Cephesi.
6- 19.yy. da aşağıdaki devletlerden hangisi Balkanlarda hakimiyet kurmak amacıyla Panslavizm politikasını gerçekleştirmeye çalışmıştır?
a)İngiltere           b) Rusya                                     c)İtalya               d) Avusturya- Macaristan
7- I. Dünya savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
a)Nöyyi                         b)Sen Jermen
c)Triyanon                    d)Versay
8- Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden önce olmuştur?
a)Balkan savaşları       b)Çanakkale savaşları
c)Trablusgarp savaşı     d)31 Mart vakası
9- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sonuçlarından değildir?
a)Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.
b)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması
c)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmelerin olması
d)Almanya’nın ikiye ayrılması
10-I. dünya savaşında itilaf devletleri Osmanlı devletini saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
a)İç Anadolu bölgesini    b)Doğu Anadolu Bölgesini
c)İstanbul ve boğazları    d)Akdeniz Bölgesini
11-Osmanlı devletinde Önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi?
a)Lonca teşkilatı          b)Rumeli beylerbeyliği
c)Divan-ı Hümayun     d) Arz odası
12-Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Divana Padişah başkanlık yapıyordu. Fatihten itibaren padişahlar divan başkanlığından çekilmişlerdir.
Aşağıdaki devlet adamlarında hangisi Divan’a başkanlık etmeye başlamışlardır?
a)Kazasker b)Şeyhülislam c)Defterdar d)Vezir-i Azam       
13-Divan’da alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verme yetkisi aşağıdaki divan üyelerinden hangisine aittir?
 a)Vezir- Azam b)Şeyhülislam c)Nişancı d)Defterdar                         
14-Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi, Osmanlı Devletinde Reaya sınıfının bir parçasını oluşturur.
a)Ordu mensupları      b)Lonca Teşkilatı mensupları
c) Saray Halkı              d)Ulema Sınıfı
15-Osmanlı devletinde fethedilen toprakları gelirlerine göre deftere kaydetme işini yürüten divan üyesi hangisidir?
a)Nişancı  b)Kazasker  c)Vezi-i Azam  d)Defterdar 
16-Aşağıdaki ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 a)İran-Tahran                b)Suriye- Şam                           c)Yunanistan- Sofya      d)Irak – Bağdat
17-Türkiye Cumhuriyetinin toprak parçası olan ve bayrağımızın dalgalandığı Caber kalesi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
a)İran  b) Irak  c) Suriye  d) Yunanistan
18-Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisi, açık denizlerde ticaret yapabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorundadır?
a)İran         b)Irak        c)Yunanistan   d) Bulgaristan                     
19-Aşağıdaki devletlerden hangisinin Karadeniz’e kıyısı bulunmaz?
a)Romanya         b)İran           c) Irak          d) Yunanistan                           
20-Ülkemize komşu olan aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırımız en fazladır?
a)Bulgaristan          b)Suriye       c)Irak        d) Nahcivan

1-C 2-D 3-D 4-A   5-D  6-B 7-D  8-D  9-D  10-C  11-C  12-D  13-B  14-A  15-A  16-C  17-C  18-D  19-D 20-B

1-Osmanlı devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp savaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?
a) Londra antlaşması   b)Uşi antlaşması
c)Atina antlaşması       d)İstanbul antlaşması
2-Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşının başlangıcında ittifak devletleri tarafında yer alırken, daha sonra saf değiştirerek itilaf devletleri tarafına geçmiştir?
a)Almanya               b)Avusturya-Macaristan
c)Bulgaristan           d)İtalya 
3-I. Dünya savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Almanya’nın Fransa’ya ait olan Alsas- Loren bölgesini ele geçirmesi.
b) Rusya’nın Avusturya Macaristan imparatorluğuna savaş açması.
 c) İngiltere’nin Mısır’ı kesin olarak işgal ettiğini bildirmesi
d) Avusturya- Macaristan veliaht’ının sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
4-Osmanlı devleti I. Dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?
a) Kafkas Cephesinde  b)Çanakkale Cephesinde
c) Irak Cephesinde      d)Kanal Cephesinde
5-Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir.
  -Osmanlı devletinin bu cephede galip gelmesi Rusya’nın I. Dünya savaşından çekilmesine sebep olmuştur.
Yukarı da özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir. 
a) Hicaz- Yemen cephesi  b) Galiçya cephesi
c) Irak Cephesi                  d) Çanakkale Cephesi.
6- 19.yy. da aşağıdaki devletlerden hangisi Balkanlarda hakimiyet kurmak amacıyla Panslavizm politikasını gerçekleştirmeye çalışmıştır?
a)İngiltere           b) Rusya                                     c)İtalya               d) Avusturya- Macaristan
7- I. Dünya savaşı sonunda Almanya galip devletlerle hangi antlaşmayı imzalamıştır?
a)Nöyyi                         b)Sen Jermen
c)Triyanon                    d)Versay
8- Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden önce olmuştur?
a)Balkan savaşları       b)Çanakkale savaşları
c)Trablusgarp savaşı     d)31 Mart vakası
9- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sonuçlarından değildir?
a)Avrupa’nın haritası yeniden çizildi.
b)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması
c)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmelerin olması
d)Almanya’nın ikiye ayrılması
10-I. dünya savaşında itilaf devletleri Osmanlı devletini saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
a)İç Anadolu bölgesini    b)Doğu Anadolu Bölgesini
c)İstanbul ve boğazları    d)Akdeniz Bölgesini
11-Osmanlı devletinde Önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi?
a)Lonca teşkilatı          b)Rumeli beylerbeyliği
c)Divan-ı Hümayun     d) Arz odası
12-Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Divana Padişah başkanlık yapıyordu. Fatihten itibaren padişahlar divan başkanlığından çekilmişlerdir.
Aşağıdaki devlet adamlarında hangisi Divan’a başkanlık etmeye başlamışlardır?
a)Kazasker b)Şeyhülislam c)Defterdar d)Vezir-i Azam       
13-Divan’da alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verme yetkisi aşağıdaki divan üyelerinden hangisine aittir?
 a)Vezir- Azam b)Şeyhülislam c)Nişancı d)Defterdar                         
14-Aşağıdakilerden verilenlerden hangisi, Osmanlı Devletinde Reaya sınıfının bir parçasını oluşturur.
a)Ordu mensupları      b)Lonca Teşkilatı mensupları
c) Saray Halkı              d)Ulema Sınıfı
15-Osmanlı devletinde fethedilen toprakları gelirlerine göre deftere kaydetme işini yürüten divan üyesi hangisidir?
a)Nişancı  b)Kazasker  c)Vezi-i Azam  d)Defterdar 
16-Aşağıdaki ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 a)İran-Tahran                b)Suriye- Şam                         
 c)Yunanistan- Sofya      d)Irak – Bağdat
17-Türkiye Cumhuriyetinin toprak parçası olan ve bayrağımızın dalgalandığı Caber kalesi, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
a)İran  b) Irak  c) Suriye  d) Yunanistan
18-Aşağıdaki komşu ülkelerden hangisi, açık denizlerde ticaret yapabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorundadır?
a)İran         b)Irak        c)Yunanistan   d) Bulgaristan                     
19-Aşağıdaki devletlerden hangisinin Karadeniz’e kıyısı bulunmaz?
a)Romanya         b)İran           c) Irak          d) Yunanistan                           
20-Ülkemize komşu olan aşağıdaki ülkelerden hangisiyle kara sınırımız en fazladır?
a)Bulgaristan          b)Suriye       c)Irak        d) Nahcivan

1.-Bağımsız Mahkemeler   

   -Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

   -Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

a.Yasama-Yürütme-Yargı   b.Yargı-Yürütme-Yasama

c.Yürütme-Yargı-Yasama   d.Yargı-Yasama-Yürütme

 

2. Anayasa ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Anayasa,devletin temel kanunudur.

b)Yasalar,anayasaya uygun olarak yapılmak zorundadır.  

c)Anayasaların, kabul edilmesi için halkoyuna gerek yoktur.                                                                     d)Yönetimin hiçbir işi anayasaya aykırı olamaz.

 

3. Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?

a)Devletin şekli                 b)Cumhuriyetin nitelikleri    c)Devletin resmi dili          d)Türkiye haritasının boyutları

 

4.Hangisi,bir kanun tasarısının yasalaşma süreci arasında gösterilemez?

a.TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması

b.Resmi Gazetede yayınlanması

c.Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması

d.Halk oyuna sunulması

 

5.Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilen bir kimsenin siyasi partisiyle olan ilişkisinin kesilmesinin nedeni nedir?

a.Cumhurbaşkanlığının tarafsız bir makam olması

b.Milletvekili sayısının fazla olması

c.Görev süresinin 7 yılla sınırlı olması

d.Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi

 

6.Birinci Dünya Savaşı’nın gerçek nedeni nedir?

a. Avusturya – Macaristan veliahdının öldürülmesi  

b. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışması

c. Osmanlı’nın Rus limanlarını bombalaması    

d. Osmanlı’nın kaybettiği yerleri geri almak istemesi

 

7. Hangisi, Üçlü İttifak Devletleri’nden değildir?

a.İngiltere                     b.Osmanlı İmparatorluğu     

c.Almanya                    d.Avusturya-Macaristan  İmp.

 

8. Hangisi,Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından değildir?

a.Üretimde otomasyona geçilmesi

b.Sömürgecilik hareketlerinin başlaması

c.Coğrafi keşiflerin başlaması  

d.İşçi sınıfının ortaya çıkması

 

9. Reform Hareketlerinin hangi sonucu, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır?

a.Din adamlarına olan güvenin azalması

b.Eğitimin kilisenin elinden alınması

c.Kilisenin topraklarına el konulması

d.Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması

 

10. Hangisi, Tımar sisteminin getirdiği faydalardan değildir?

a)Ülkede güvenliğin sağlanması

b)Üretimde sürekliliğin sağlanması

c)Hazineden para ödemeden güçlü bir orduya sahip olunması

d)Ticaretin gelişmesini sağlaması

 

11. İstanbul’un fethinin hangi sonucu Coğrafi Keşiflere neden olmuştur?

a.Bizans İmp.’nun yıkılması

b.Ortaçağın kapanması

c.İstanbul’daki bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi

d.İpek Yolu’nun Osmanlıların denetimine geçmesi

 

12.II.Mahmut döneminde Divan-ı Hümayunun kaldırılarak bakanlıkların kurulması hangi alanda yenilik yapıldığını gösterir?

a.Hukuk          b.Yönetim       c.Askeri         d.Eğitim

 

13.Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyelerinden değildir?

a.Padişah     b.Nişancı        c.Yeniçeriler       d.Defterdar

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?

a.Bursa                b.Edirne        c.Konya      d.İstanbul

 

15. Nüfusu bilinen bir yerin nüfus yoğunluğunu bulmak için ,hangisinin bilinmesi gerekir?

a.Yer şekillerinin                b.Çalışan nüfusun   

c.Nüfus artış hızının           d.Yüz ölçümünün

 

16. Hangisi Türkiye’de nüfusun artmasında etkili değildir?

a.Doğumların artması          b.Bebek ölümlerinin azalması              c.İç göçler                            d.Yaşam süresinin uzaması

 

17. Genel nüfus sayımlarında hangisi belirlenmez?

a. Ülkedeki konut sayısı         b. Nüfusun eğitim durumu   

c. Ülkedeki insan sayısı          d. Nüfusun yaş durumu

 

18. Bilim adamı,doktor,mühendis gibi yetişmiş insan gücünün gelişmiş ülkelere göç etmesi hangi olaya örnek olarak gösterilebilir?

a.Beyin göçü     b.İç göç     c.Dış göç      d.Nüfus artışı

 

19. Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

a.Ahi Teşkilatı    b.Medrese     c.Enderun     d.İmarethane

 

20. Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği bölgeler arasında hangisi yoktur?

a.Çin            b.Anadolu           c.Avrupa          d.Amerika

 6. Aşağıda verilen uygarlık ve icat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Çinliler                    -           Kâğıt

B) Sümerliler  -           Yazı

C) Fenikeliler  -           Alfabe

D) Mısırlılar                 -           Matbaa

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar arasında gösterilemez?

A) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

B) Ziraat Bankası

C) Toprak Mahsulleri Ofisi

D) Sağlık Bakanlığı

    

8. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Kiliseye güven arttı                                               B) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı

C) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı                    D) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşılmaya başlandı.

 

9. Osmanlı toprak sisteminde ,toprağı üst üste üç yıl boş bırakan kişiden toprak alınırdı.

Aşağıdakilerden hangisi ,böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

 

a)Ticareti geliştirmek         b)Halkın refah düzeyini artırmak       c)Üretimde sürekliliği sağlamak            d)Fiyat artışlarını engellemek

 

10- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Devletlerarasında ekonomik rekabet

B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi

C) Sömürgecilik yarışı

D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi

 

11-- Almanya’nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Osmanlının gücünden ve teknolojisinden yararlanmak,   B) Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,

C)  Boğazları kapatıp,  Rusya’ya yardımı önlemek,              D) Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak

 

12-. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden birisi değildir?

A) Kafkasya Cephesi

B) Çanakkale Cephesi

C) Irak Cephesi

D) Romanya Cephesi

1)(     )Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir

               2)(     )Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.

3)(     )Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez maddelerdir.

4)(     ) Almanya I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri tarafında yer almıştır


 

6 Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyelerinden değildir?

a)Padişah                c)Yeniçeriler      

b)Nişancı                d)Defterdar

 

7 -Bağımsız Mahkemeler   

   -Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

   -Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

a)Yasama-Yürütme-Yargı   

b)Yargı-Yürütme-Yasama

c)Yürütme-Yargı-Yasama   

d)Yargı-Yasama-Yürütme

 

8-7-A sınıfı öğrencilerinden Fatih, Reform hareketlerini araştıracaktır.

  Buna göre Fatih’in ilk önce aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihini araştırmakla başlaması gerekmektedir?

a)Rusya                b)Almanya       

c)İngiltere            d)Portekiz

 

9Hangisi, bir kanun tasarısının yasalaşma süreci arasında gösterilemez?

a)TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması

b)Resmi Gazetede yayınlanması

c)Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması

d)Halk oyuna sunulması

 

10- Reform Hareketlerinin hangi sonucu, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır?

a)Din adamlarına olan güvenin azalması

b)Eğitimin kilisenin elinden alınması

c)Kilisenin topraklarına el konulması

d)Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması

 

11-Ülkemizde din, dil, sınıf cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlar yasalar karşısında eşittir.

   Bu anlayış, devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle bağdaşır?

a)Hukuk devleti           b)Sosyal devlet             c)Laik devlet                d)Milliyetçi devlet

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olduğu söylenemez? a)Sömürgecilik anlayışının değişmesinin

b)Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanlarının daralmasının

c)Devletler arasında bloklaşmanın

d)Sanayi Devrimi’nin

 

13- Aşağıdakilerden hangisi reform ve rönesansın doğmasının ortak nedeni olarak gösterilebilir? 

a)Coğrafi keşiflerin yapılması   

b)Yeni ticaret yollarının bulunması

c) Matbaanın bulunması ve kâğıdın ucuzlaması

d) Katolik kilisesinin amacından uzaklaşması

 

14- Yeni yapılan bir kanun nerede yayımlanır?

a)TBMM                    b)Bakanlar Kurulu c)Resmi Gazete            d)Komisyonlar

 

15- Avrupa krallarının söz geçiremedikleri derebeylerin şatolarını yıkmalarında etkili olan buluş aşağıdakilerden hangisidir

a)Mürekkep ve yazı              b)Kağıt ve matbaa      c)Top ve barut                      d)Cam ve mum

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?

a)Enderun                    b)Vakıf

c)Medrese                    d)Ahi teşkilatı

 

17-2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisi ile ittifak antlaşması imzalamıştır.

a)İtalya                         b)Almanya           c)İngiltere                         d)Fransa

 

18-Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

a)Ahi Teşkilatı            b)Medrese    

c)Enderun                   d)İmarethane

 

19-Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği bölgeler arasında hangisi yoktur?

a)Çin                  b)Anadolu    

c)Avrupa           d)Amerika

 

20- Birinci Dünya Savaşı’nın başlama nedeni hangisidir?

a)Avusturya – Macaristan veliahdının öldürülmesi  

b)Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışması

c)Osmanlı’nın Rus limanlarını bombalaması    

d)Osmanlı’nın kaybettiği yerleri geri almak istemesi

 

21- Anayasa ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Anayasa, devletin temel kanunudur.

b)Yasalar, anayasaya uygun olarak yapılmak zorundadır.  

c)Anayasaların, kabul edilmesi için halkoyuna gerek yoktur.                                                                     d)Yönetimin hiçbir işi anayasaya aykırı olamaz

 

22- Birinci Dünya Savaşı sonrası dünyada barışı korumak için kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Milletler Cemiyeti                 b)Anadolu Ajansı                c)AB                                         d)Unesco

 

23- Sivil toplum örgütleri aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalarda bulunamaz?

a)Doğal yaşamı korumak

b)Erozyonu önlemek

c)Askeri birlikleri yönlendirmek

d)Küresel sorunları çözmek

 

24- Aşağıdaki grafikte bir ülkenin bazı yıllardaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

a)Ölüm oranı 1970 den itibaren azalmaya başlamıştır.

b)1990 yılında doğum ve ölüm oranı birbirine eşittir.

c)1970 de ölüm oranı doğumdan fazladır.

d)Grafiğe göre bu ülke gelişmiş bir ülkedir.

 

25-Türkiye’de bazı yörelerde yaz mevsiminde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetin türüne bağlı olarak nüfus artışı gözlenmektedir.

Buna göre,yukarıda verilenlerden hangisinde yaz  mevsiminde nüfus artışı,turizm faaliyetine bağlı olarak artmaktadır ?

a) V ve III          b) Yalnız I

c) II ve IV          d) I ve III

 

26-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı’ndan sonra tarıma destek vermek amacıyla kurulmuş kuruluşlardan değildir?

a)Tarım Kredi Kooperatifi b) Devlet Su İşleri

c) Ziraat Odaları                         d) Kızılay

 

27-1.Dünya savaşının genel sebebleri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Rönesans-Reform                 

b)Aydınlanma çağı-orta çağ

c)Fransız İhtilalı-Sanayi İnkılâbı  

d)İstanbul’un fethi-Coğrafi keşifler

 

28-    -El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır.

          -Hammadde ve Pazar arayışı başlamış.

          - İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)Haclı Seferleri                B)Coğrafi Keşifler    

C)Rönesans Hareketleri     D)Sanayi İnkılâbı

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: şüheda, 22.05.2012, 14:02 (UTC):
çok tesekkür ederim çok lazımm oldu

Yorumu gönderen: adsız , 15.05.2012, 11:24 (UTC):
cevabı neden yok?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=