SOSYAL BİLGİLER - İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER SORULARI


A)  Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yer alan hak ve özgürlüklerimizden değildir?

A) Kitle iletişim özgürlüğü

B) Doğru bilgi alma hakkı

C) Düşünceyi açıklama özgürlüğü

D) Devlete ait gizli bilgileri yayınlama hakkı

 

2- Aşağıdakilerden hangisi ekili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

A) Karşımızdaki insanı anlamaya çalışmak        

B) Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek 

C) Jest ve mimikleri iyi kullanmak                     

D) Empati kurmak

 

3-    I.   Ses tonuna ve vücut hareketlerine dikkat etmek

       II.  Muhatabımızın açıklarını yakalamaya çalışmak

       III. Muhatabımızı anlamaya çalışmak

       IV. Konuşurken acele etmek

       V.  Muhatabımızı alaya almak

İyi bir iletişim kurabilmek için hangi davranışlardan kaçınmalıyız?

    A) I – III - IV                   B) II – III – V

    C) II - IV- V                      D) I – II – III

 

4- Aşağıdaki davranış özellikleri verilen kişilerin hangisiyle olumlu iletişim kurulabilir?

A) İnsanları olduğu gibi kabul eden

B) Kendi düşünce ve fikirlerini tek doğru kabul eden

C) Başkalarının duygularına saygı duymayan

D) Konuşurken alaycı tavırlar sergileyen

 Kimsenin konutuna dokunulamaz

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

 

Basın hürdür, sansür edilemez

 

 

 

 


5. Yukarıda konuşulanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu

b) Konut dokunulmazlığının bazı durumlarda ihlal edilebildiği

c) Aile hayatının yasalarca korunduğu

d) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu

 

6. Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak, onu anlamaya çalışmasına  ....................  denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Hoşgörü                            B) Tekzip

C) Empati                              D) Sempati

  

7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda anket ve sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendirmek, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Devlet planlama Teşkilatı

B) Türkiye İstatistik Kurumu

C) Nüfus idaresi genel Müdürlüğü

D) Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

8. Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde hangisinin etkisi diğerlerine oranla daha azdır?

A) Yer Şekilleri

B) İklim özellikleri

C) Sanayi ve ticaret

D) Bitki örtüsü

 

9. Aşağıdakilerden hangisi eğitim konusunda hem devletin hem de vatandaşların yapabileceği çalışmalardan biri değildir?

A) Yeni okul ve dersliklerin yapılması

B) Liseyi bitiren öğrenciler için ÖSS sınavı yapılması

C) Okullara bilgisayar sınıfları kurulması

D) Maddi imkanı olmayan öğrencilere burs verilmesi

 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumlu iletişim başlatabilmek için iletişime başlarken söylenebilecek sözlerden biridir?

a)Dünyada dostun kalmasın    b)Bol kazançlı günler

c)İki gözüm önüme aksın ki… d)Allah belanı versin

 

11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus kavramını en iyi şekilde ifade etmektedir??

A) Sınırları geniş bir alanda yaşayan insan sayısıdır

B) İnsan sayısının yüzölçümüne bölünmesidir

C) Bir yerin yerleşmeye uygunluk durumudur

D) Belli bir alanda yaşayan insan sayısıdır

 

12. Bir yerleşim yerinin nüfus yoğunluğunun tespit edilebilmesi için aşağıdaki kıstaslardan hangilerini bilmemiz gerekir?

   A) Nüfus artışı –İklim              B) Nüfus-Yüzölçüm                    

   C) Nüfus-İklim                          D)Nüfus artışı-Yüzölçüm

 

13. I.  İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması

    II.  Televizyon vericileri hakkında Kanun çıkarılması

    III.  Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması

    IV.  Anadolu Ajansı’nın kurulması

    V.  TRT’nin kurulması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde iletişimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) I - IV       B) II – III          C) II- V             D) I – III

 

14. Bulunduğumuz şehrin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

a) Tarıma elverişli alanların olması

b) Yeraltı kaynaklarının bol olması

c) İklimin ılıman olması

d) Su kaynaklarının yeterli olması

  

15.

3Okullar/ Yıllar

İlköğretim

Lise

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

2000

1500

1650

1000

1200

2003

1750

1800

1150

1250

2006

1850

1960

1300

1350

2009

2100

2050

1400

1300

Yukarıdaki verilerle hazırlanan grafik, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) b)

 

c) d)

 

16. Ankara’nın nüfusu 1920’de 28.00 iken, 2005 yılında 4 milyonu aşmıştır.

Ankara’da görülen bu nüfus artışında en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ülkemizin ortasında yer alması

b) Başkent olması

c) Ulaşım yolları üzerinde bulunması

d) Sanayisinin gelişmiş olması

 
 B)-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.

 

a) (…..)Ülkemizde eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir.

b) (…..) Kırsal kesimden kentlere göçler nedeniyle kentlerin çevresinde gelişigüzel, plansız ve ruhsatsız yapılan evler nedeniyle oluşan çarpık yapılanmaya gecekondu denir

c) (…..) Karşımızdaki insanın hatalarını hoşgörüyle karşılamak, iletişimi olumlu etkiler.

d) (….. ) İlköğretim, tüm vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır..

e) (…..) Konut dokunulmazlığı hiçbir durumda ihlal edilemez..

 

C)- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

   (Anayasa-iletişim-Eşitlik-Nüfus sayımı-Kitle iletişim- RTÜK-DİE-artar-azalır-Devlet İstatistik Kurumu-Türkiye İstatistik Kurumu-Radyo Televizyon Üst Kurulu-Türkiye İşçi Kurumu-Yüzölçümü)

 

a)      …… ………ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek amacıyla kurulmuştur.

b)      Bir yerleşim yerinin nüfusu ……………. ve …………….. yoluyla  artar..

c)       İnsanlar arasında gerçekleşen her türlü etkileşime ………….………… denir.

d)      RTÜK’ün açılımı …………… …………………. ……….  …………………..dur.

e)   Bir ülkede yaşayan insan sayısını ve niteliklerini belirlemek üzere belli aralıklarla yapılan işleme ……………… …………………… denir

 

E)-Soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.

 

İller

 

Yüzölçümü

 

Nüfus

Nüfus Yoğunluğu

Edirne

6276 km²

402 606

 

Aydın

8007 km²

950 757

 

Kocaeli

3505 km²

1 206 085

 

Bolu

8294 km²

168 593

 

1- Verilen şehirleri nüfus yoğunluğuna göre sıralayınız. (8 puan)

 

 

2- Nüfusu ve yüzölçümü en fazla olan kentleri ayrı ayrı belirtiniz. (4 puan)

 

 

3. Hangi kentin doğal ve beşeri şartlarının yerleşime daha uygun olduğu söylenebilir (4 puan)

 

 

 

 

 

NOT: Süre 40’ dır.                                                                                                                 İlyas YALÇINKAYA

Başarılar!...                                                                                                                       Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ali, 04.11.2012, 17:46 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: adil, 21.10.2012, 10:19 (UTC):
site ii sağol hocam ama cevaplarıda verseniz ii olacak ödev içinBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=