SOSYAL BİLGİLER - 1.Dönem 2. Yazılı
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1.   Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan tarihte bilinen en eski anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros       B) Tavananna    C) Kadeş                      D) Şamran

 

2.   Aşağıda verilen İlkçağ devletlerinden hangisi parayı bulmuştur?

A) Hititler                      B) Frigyalılar     C) Lidyalılar                  D) Urartular

 

3.   I.Başkentleri Ankara yakınlarında ki Gordion’dur.

II. Öküzünü öldürene, sabanını kırana ağır cezalar verilirdi.

III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.

Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler                      B) Frigyalılar     C) Lidyalılar       D) Urartular

 

4.   Anadolu’da ilk siyasi birliği kurmuşlar

* Tarihte ilk yazılı antlaşmayı (Kadeş)yapmışlar

* Bin tanrılı ili adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

 

5.   Yukarıda birtakım özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hititler (Etiler)        B) Urartular         C)  Lidyalılar                D) Frigler

 

6.   İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerden hangisi, deniz yoluyla ulaştıkları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloni diye adlandırılan birçok ticaret merkezi kurmuş ve ilk kütüphaneyi açmıştır?

A) Frigyalılar     B) İyonyalılar     C) Urartular       D) Hititler

 

7.   Dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri kime aittir?

A) Sümerler      B)Babiller                     C)Lidyalılar        D)Asurlar

 

8.   Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi?

A)Anal              B) Tiran                        C) Fibula                       D) Pankuş

 

9.   Yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler        B) Babiller        C) Asurlular                  D) Hititler

 

10. Tarih öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?

A) Tarihi eserlerin varlığına          B) Su kaynaklarına             

C) İklimin uygunluğuna              D) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

 

11. Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Hititler-Hattuşaş    B)Urartular-Tuşpa        C)Frigler-Gordion      D)İyonlar-Sard

 

12. Hititlerin yıllıklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitabe          B)Anal              C)Şamran         D) Balbal

 

13. Yamaç yağışları en fazla hangi bölgemizde görülür?

A) Ege                         B) Marmara       C) Karadeniz     D) İç Anadolu

 

14. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A) Frigler                      B) Sümerler      C) Lidyalılar       D) Urartular

 

15. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığı daha çok  destekler?

A) Taştan kesici aletler                          B) Kemikten yapılmış süs eşyaları

C) Tahıl öğütme taşları                          D) Mağaralardaki hayvan  resimleri

 

) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan İlkçağ medeniyetlerinden biri değildir?

a) Lidyalılar              b) Sümerler                 c) Hititler                d) Frigyalılar 

 

) Tarımı geliştirmek için ilk göletleri ve su kanallarını yapan,Ahiret inancı olan medeniyet hangisidir?

  a) Lidyalılar              b) Urartular                 c) Asurlular            d) Frigyalılar 

4) Tekerleği icat eden ve ilk yazıyı kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

                        a) Sümerler             b) Babiller                    c) Hititler               d) İyonlar

1. Tavananna, Gordion, Midas kelimelerini açıklayınız?

2. Ülkemizin matematik konumunu şekil çizerek gösteriniz?

3. Paralellerin özelliklerinden üç tanesini yazınız? 

 

4. Frigler; öküz öldüren ve saban kıranlara ağır cezalar vermiştir. Firiglerin böyle davranmasının en önemli nedeni nedir?  

a) Hayvan haklarını korumak için                                             

b) Tarımı korumak ve tarımsal üretimi arttırmak için

c) Öküz ve sabanın kutsal sayılması                                        

c) Frig kralının halkı baskı altında tutmak istemesi

5. Anadolu birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun hangi özelliği ilk uygarlıkların

Anadolu’ya yerleşmesinde etkili olmamıştır?    

a) Topraklarının verimli olması                                          

b) İkliminin uygun olması   

c) Su kaynaklarının bol olması                                          

d) Türklerin misafirperver olması

 

6. Yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hititler                  b) Urartular                        c) İyonlar                  d) Lidyalılar

 

7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi İyonlara aittir?

a) Başkenti Tuşpa dır                                                         b) Parayı ilk defa kullanan uygarlıktır

c) Şehir devletleri halinde yaşamışlardır                            d) Anadolu’da ilk devleti kuran topluluktur

 

9.  Hititler birçok tanrıya inanmışlar hatta kendi tanrılarının dışında komşu ülkelerin tanrılarına da inanmışlardır. Bu nedenle Hitit ülkesine “Bin tanrılı ülke” denilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalara göre Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) İnançlarından dolayı Anal adı verilen yıllıklar tutmuşlardır                    

b) Çeşitli dini inançları vardır

c) Birden çok tanrıya inanmışlardır                                                                

c) Komşu ülkelerin inançlarından etkilenmişlerdir

 

10. Aşağıdaki tarihlerden hangisi yeniçağ’ı kapsayan tarihlerdir?

a) 1453 – 1789                 b) M.Ö 3200 – 375                 c) 1789 – günümüz                        d) 375 – 1453

 

1-Aşağıdaki sorulara cevap veriniz? ( 10 puan )

Lidyalılar

Hititler

Urartular

Kadeş

Hititler

 

 

a-     Parayı ilk kez kullanan uygarlıktır …………………

b-     Başkentleri Hattuşaş’tır………………..

c-     Pankuş denilen meclisleri vardır…………………

d-     Van Gölü ve çevresinde kurulmuşlardır………………….

e-     Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

 

2.”Orta Asya’da yapılan kazılarda değirmen,saban,ve tohumlar bulunmuştur” Bu bilgiye dayalı olarak buradaki yaşam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a)Tarım yapmaktadırlar                                                                 b)Ekip biçmesini bilmektedirler

  c)Beslenmelerinde tarım ürünleri yer almaktadır                         d)Süs eşyası yapmayı bilmektedirler

 

3.Büyük Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   a)Devletin başında kağan bulunur                                       b)Türk Ordusunu temellerini atmışlardır

   c)Orhun alfabesini kullanmışlardır                                      d)Oğuz kağan destanı Hunlara aittir

 

4.Aşağıdakilerden hangisi hunların yaşam biçimiyle ilgili değildir?

  a)Otlaklarda hayvan beslerlerdi                                      b)Surlarla çevrili şehirlerde otururlardı

  c)Kendilerine ait toprakları vardı                                    d)At, sığır ,koyun beslerlerdi

 

5.Çinliler uzaydan dahi görülebilen Çin Seddini yapmışlardır Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Kuzey rüzgarlarından korunmak                                  b)Büyük bir sanat eseri yapmak  

  c)Gelecek nesillere bir eser bırakmak                              d)Kuzeyden gelecek Türk akınlarını önlemek 

 

6.Orta Asya’da yaşayan Türkler büyük ölçüde hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürmüşlerdir” Bu durumun etkisi aşağıdakilerden hangisinde en az görülür?

  a)Büyük şehirler kurmuşlardır                         b) Göçebe olarak yaşamak zorunda kalmışlardır

  c)Otlakların önemi çok büyük olmuştur          d)Boylar arasında otlaklar yüzünden çatışmalar çıkmıştır

 

7.Büyük Hun İmparatorluğunda ordunun on, yüz, bin gibi birliklere ayrılması hangi hükümdar döneminde olmuştur?

  a)Mete Han              b)Teoman                  c)Bilge  Kağan                        d)İstemi  Kağan

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özelliği ile ilgili değildir?

  a)Süratli ve isabetli karar verir                                  b)Hedefi vurmada tam isabetlidir

  c)Verilen emre her zaman itaat eder                        d)Ülkemize dıştan gelecek tehditleri önemsemez

 

9.Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a)Köktürk devletinin kuruluşu ile ilgili olaylar anlatılmıştır          b)Bilge kağanın yaşamı anlatılmıştır

  c)Çinlilerin Türlerle ilgili ilişkileri  anlatılmıştır                d)Orhun yazıtları Anadolu ‘da bulunmuştur

 

10-.Köktürklere ait Paraların üzerinde kağan ve hatunun resmi bulunmaktadır” Buna bağlı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a)Devlet yönetiminde kadın söz sahibidir                     b)Köktürklerde kadının hiç bir önemi yoktur

  c)Köktürklerde kadına önem verilmektedir                   d)Hatun kağanın en önemli yardımcısıdır

 

11-.İslamiyet gelmezden önce Arap yarımadasında sosyal yaşam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a)Kölecilik yasaklanmıştır                                                              b)Putlara tapmaktadırlar

 c)Kabileler arası savaşlar vardır   d) Asya’dan getirilen ipekli kumaş ve mücevher ticareti yapılmaktadır

 

12-.Tükler hangi savaşta Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilere karşı savaşmışlardır?

  a) Talas savaşı                     b) Bedir savaşı                   c)Hendek savaşı             d) Malazgirt savaşı

 

13. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
A) Türk Tarih Kurumu                      C) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
B) Türk Dil Kurumu                          D) İş Bankasının kurulması

14. Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuyu belirlemek                            B) Araştırılacak yeri belirlemek
C) Varsayımları belirlemek                     D) Dipnotları göstermek

15- Kişinin kendi fikirlerini içeren ve kişiden kişiye değişen cümlelere ne cümlesi denir?
A) Kavram                    B) Görüş                   C) Olgu                    D) Genelleme


16-.Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir?

   A) Daire         B) Elips                        C) Geoid           D) Eksen

1. Hititler Suriye için Mısırlılarla savaşmışlar ve sonunda ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasını ( MÖ 1296 ) imzaladılar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz.

a) Savaşı Hititlerin kazandığına

b) Hitiler ve Mısırlıların tarihi çağlara girdiğine

c) Hititlilerin ve Mısırlıların Suriye’yi ele geçirme çabalarının olduğuna

d) Savaşın sonunda barış yapıldığına

 

2.   I.Yağmurlu havada yürümek çok güzeldir                   

      II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.                

      III. Okulumuzun binası üç katlıdır.  

      IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.

  Yukarıdakilerden hangileri olgudur?

   a) I-II              b) II-III                 c) I-IV                  d) I-III

 

3. Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) 40° Doğu Meridyeni     

b)10° Doğu Meridyeni    

c) 20° Kuzey Paraleli        

d) 30° Kuzey Paraleli

 

4. Ölçek yeryüzü üzerindeki bir yerin kâğıt üzerine aktarılması sırasında yapılan küçültme oranıdır. Yani çizilen yerin kaç defa küçültülerek kâğıda çizildiğini gösterir.

Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen İstanbul haritası kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

a) 1/ 500.000                            b) 1/ 1.000.000

c) 1/ 2.500.000                         d) 1/ 100.000

 

5. Meridyen: Dünya üzerinde, Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında biten yarım dairelere denir.  

Meridyenlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a)İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.   

b) Ekvatoru dik keserler.

c) Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur

d) Başlangıç noktası ekvatordur.

        

6. Dünyamızı iki eşit parçaya bölen Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere paralel denir.

Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?

a)180 tane paralel vardır

b)En büyük paralel ekvatordur

c)Paralellerin uzunlukları aynıdır

d)90 tanesi kuzeyde.90 tanesi güneydedir

 

7.Aşağıdakilerden hangisi iklim üzerinde etkili değildir?

 

a) Yükseklik                              b)Coğrafi konum           

c) Denizden uzaklık                   d) Nüfus

 

8. Ölçeğin paydasındaki rakamla ölçek büyüklüğü ters orantılıdır. Paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür, paydadaki rakam küçüldükçe ölçek büyür. Ölçeğin büyüklüğü değiştikçe haritaların özellikleri de değişir.

Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

a) Ayrıntı fazladır                       b) Büyük alanları gösterir

c) Hata oranı azdır.                                d) Kâğıtta fazla yer kaplar

9.

                           III

                                                

                                                  II

                I

 

 

Yukarıdaki numaralı yerlerde sırasıyla hangi iklim tipleri görülmektedir?

a)Akdeniz-   Karasal- Karadeniz

b)Ege       -   Karasal-  Karedeniz

c)Karasal –   Akdeniz- Karasal

d)Karadeniz- Akdeniz- Karasal

 

10.       I.En fazla yağış kış mevsiminde düşer

II. Doğal bitki örtüsü makidir.

III. Don olayına ve kar yağışına nadir rastlanır.

Yukarıda hakkında kısa bilgi verilen iklim türü aşağı-dakilerden hangisidir?

a) Akdeniz iklimi                       b) Karasal iklim  

c) Karadeniz iklimi                     d) Çöl iklimi

 

11.

Yukarıdaki dünya haritasında Türkiye’nin konumunu görmektesiniz buna göre ülkemizin dünya üzerindeki matematiksel  konumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 26–45 Doğu meridyeni, 36–42 kuzey paraleli

b) 36–42 Doğu meridyeni, 26–45 kuzey paraleli

c) 36–42 Batı meridyeni, 26–45 Kuzey paraleli

d) 26–45 Doğu meridyeni, 36–42 Güney paraleli

 

12. İlkçağdaki uygarlıklar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyon yalılar denizcilikle, yeraltı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır.

Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

a) Yönetim şekillerinin     

b) Kültürel farklılıklarının

c) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin

d) Sık sık istilalara uğramalarının

 

13. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu       b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu                     d) İş Bankasının kurulması

14.Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

a) Frigler                                  b) Sümerler      

c) Lidyalılar                               d) Urartular

 

15. Lidyalılar;

·         Efes’ten başlayarak Mezopotamya’daki Ninova şehrine kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.

·         Parayı icat etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Tarıma önem verdiklerinin

b) Ticari faaliyetleri geliştirdiklerinin

c) Bilim ve sanatta ilerlediklerinin

d) Şehir devletleri halinde yaşadıklarının

 

16.

 

Tarih öncesi devirler, Taş Devri ve Maden Devri Olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Buna göre Tarih öncesi Devirlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

a) Ekonomik uğraşlar     b) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi

c) Ticari faaliyetler         d) Ateşin bulunması

 

17. Sümerler;

·   Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimle-rin temellerini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.

·   Güney Mezopotamya’da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşaşlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.

Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.

b) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşaşlardır.

c) Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.

d) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.

 

18.

                   

Frigler;

— Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir.

— Tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir.

— Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

Buna göre Friglerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

a) Yönetim şekilleri nasıldır?

b) Ekonomik uğraşları nelerdir?

c) Komşu devletlerle ilişkileri nasıldır?

d) Dini inançları nasıldır?

 

19.Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlaşlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.

Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle yukarıdaki-lerden hangisine bağdır?

a) Ordusunun güçlü olmasına

b) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına

c) Nüfus olarak çoğalmasına

d) Verimli topraklar üstünde yaşamasına

20.Türkler’in anayurdu, batıda Hazar deniz’inden doğuda Kingan dağlarına, kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlara kadar uzanan bölgedir.

Bu bilgi Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

a) Geniş bir coğrafyada yaşadıklarını.

b) İleri bir kültüre sahip olduklarını.

c) Yerleşik hayatı benimsediklerini.

d) Daha çok tarımla uğraştıklarını.

 

21. Orta Asya’da yaşayan Türkler zamanla:

·         İklimin kuraklaşması

·         Otlakların kuruyup hayvanların aç kalması

·         Salgın hastalıktan dolayı hayvanların ölmesi

Gibi nedenlerden dolayı yurtlarını terk ederek dünyanın farklı yer-lerine göç etmişlerdir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Türkler coğrafi şartlara bağlı bir hayat yaşamaktadır

b) Türkler hayvancılıkla uğraşmaktadır

c) Türkler göçebe bir hayat yaşamaktadır

d) Türk boyları arasında mücadeleler yaşanmaktadır

Hun hükümdarı Mete Han döneminde;

·   Çin mağlup edilerek vergiye bağlanmış

·   İpek yolu denetim altına alınmış

·   Orta Asya Türk toplulukları bir bayrak altında toplanmıştır.

 


22.

 

Mete Han dönemindeki bu faaliyetlere bakılarak Hunlarla ilgil aşağıdaki konulardan hangisi hakkında bilgi edinilemez?

a)Siyasi faaliyetleri                    b)Gelir kaynakları         

c)Askeri faaliyetleri                    d) Dini yaşantıları

 

23. Türklerin ilk yazılı eseri olan Orhun Yazıtlarının aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazıldığı söylenemez?

a) Kültigin                                 b) Mete Han

c) Bilge Kağan                          d) Tonyukuk

 

24.

Moğolistan bölgesindeki Orhun Yazıtları çevresinde heykeller, balballar, şehir harabeleri, taş yollar, su kanlarlı, koç ve kaplumbağa heykelleri bulunmak-tadır.

  

 

Bu durum, Kök Türkler’le ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

a) Taş işçiliğinde geliştiklerine

b) Yazılı eserler verdiklerine

c) Tarım faaliyetleri yaptıklarına

d) Tapınak mimarisinde geliştiklerine

 

25.

·         Manihaizm dinini kabul etmişlerdir

·         Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

·         Tarımla uğraşmışlardır

Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Büyük Hun Devleti                 b) Uygurlar

c) Kök Türk Devleti                    d) Kutluk Devleti

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ayşen, 03.01.2017, 16:29 (UTC):
ooo basit bunlar bi<im için kamiler

Yorumu gönderen: kjkszoj, 02.12.2012, 17:45 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: Akıllı, 09.02.2012, 17:12 (UTC):
hehe bunlar ne kek sorular be bunları gözüm kapalı çözerim ben

Yorumu gönderen: hhhhhhhhhhhh, 30.11.2011, 13:52 (UTC):
öğretmenim çok kolay sorula daha zor yokmuydu

Yorumu gönderen: yaprak erdoğan, 29.11.2011, 17:22 (UTC):
hahahaha çok komik sanki malBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=